Kulatý stůl zaměřený na téma rodin pečující o děti s PAS

AKCE > Co bylo ...

Dne 17. 6. 2015 proběhne z iniciativy MSK a také s přispěním ALFi, z.s. jedinečné setkání u kulatého stolu, zaměřeného na téma pečujících osob, orientovaného na rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS).

Setkání se bude konat v rámci individuálního projektu kraje "Podpora vzdělávání v sociální oblasti v Moravskoslezském kraji III". Prostřednictvím tohoto projektu realizujeme putovní kulatý stůl po velkých městech Moravskoslezského kraje, jehož cílem je setkávání pečujících osob s představiteli poskytovatelů sociálních služeb, se zástupci obcí, kde rodiny žijí a dalších subjektů, které se nějakým způsobem angažují při řešení situace lidí, kteří pečují o člena své rodiny se zdravotním postižením. Dlouhodobá péče o člena rodiny je nesmírně náročná jak psychicky tak i fyzicky. Cílem setkání je rozvinout diskusi nad otázkami podpory osobám, které pečují o své děti s PAS. Smyslem kulatého stolu je vytvořit prostor pro setkání všech zainteresovaných stran, vyjasnění kompetencí jednotlivých stran, možnosti spolupráce a návazných sociálních služeb, případně jiné formy potřebné podpory. Setkáním nás provedou Mgr. et Mgr. Kateřina Panáčková, Ph.D. a PhDr. Michal Panáček, Ph.D., kteří se dané problematice věnují. A jaká témata budou diskutována? 1. Potřeby rodičů dětí s postižením, potřeby dětí s postižením (PAS) 2. Zkušenosti pečujících osob s integrací dětí s postižením (PAS) do škol 3. Osobní asistent vs. Asistent pedagoga 4. Příspěvek na péči – problematika získávání, hodnocení nároku, výše příspěvku 5. Sociální služby – nabídka, potřeby, překážky ve využívání služby 6. Trávení volného času mimo školní vzdělávání a v průběhu vzdělávání (přestávky) 7. Vize života dítěte po ukončení školní docházky Těšíme se na společné setkání a věříme, že se nám také díky tomuto setkání podaří být zase o krůček dál...

Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!GIVTADRAAVAST