Projekty a aktivity realizované v roce 2015

AKCE > Co bylo ...

Podpořené projekty rozpočtu Moravskoslezského kraje:

Název projektu: Začleňování dětí s PAS prostřednictvím volnočasových aktivit
Dotační titul: Podpora aktivit na podporu začleňování osob s autismem a s poruchami autistického spektra


Název projektu: Rozvoj a podpora komunikace u dětí s PAS pomocí alternativních metod
Dotační titul: Podpora aktivit spojených s naplňováním standardů č.13 vyhlášky č. 505/206 Sb.


Název projektu : „Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS“
Účelová dotace sociální služby rané péče


Podpořené projekty z rozpočtu Statutárního města Ostrava:


Název projektu: Zvýšení informovanosti a spolupráce zainteresovaných subjektů v oblasti péče o osoby s PAS
Dotační titul: Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením


Název projektu: Vybavení sociální služby rané péče pro rodiny s dětmi s PAS
Dotační titul: Zlepšování životních podmínek seniorů, osob se zdravotním postižením a osob bez přístřeší


Název projektu : „Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS“
Účelová dotace sociální služby rané péče

Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!GIVTADRAAVAST