NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

1. Co si mám představit pod pojmem „Denní centrum“?
Denní centrum AlFi nabízí rodičům dětí s poruchou autistického spektra (PAS) nebo s důvodným podezřením na tuto diagnózu nebo s vývojovou dysfázií (VD) od 1,5 roku do 14 let nepravidelné krátkodobé hlídání a nabídku volnočasových aktivit pro tyto děti.


2. Pro jak staré děti Denní centrum je?
Denní centrum AlFi je určeno pro děti ve věku 1,5 roku až 14 let.


3. Musím donést potvrzení o diagnóze?
Potvrzení o diagnóze nebo podezření na ni nosit nemusíte. Tuto informaci vyplňujete v Informačním dotazníku. Denní centrum AlFi ale má právo odmítnout poskytování hlídání dítěte v případě, kdy dítě na základě posouzení speciálního pedagoga nebo psychologa AlFi, z.s vyhodnotí dítě, jako neodpovídající kritériím diagnózy PAS nebo VD. 


4. Za jakých podmínek může být dítě přijato do Denního centra?
Dítě je přijato do Denního centra AlFi na základě řádného přihlášení v rezervačním systému a podepsání Smlouvy se všemi přílohami se zákonným zástupcem dítěte a vedoucím Denního centra AlFi. Rovněž zaplacením hodinové sazby 100,-/hod. První vstup je hrazen v hotovosti, další vstupy jsou již hrazeny ze zakoupené permanentky na 5, 10 nebo 15 vstupů.


5. Co když potřebuji akutní hlídání a kapacita na internetu je již naplněna?
V případě, že objednávkový systém hlásí naplněnou kapacitu a Vy potřebujete akutně dítě pohlídat, je možné si telefonicky zjistit, zda je volné „pohotovostní místo“ a to zavoláním na telefonní číslo vedoucí Denního centra AlFi:  734 594 869 nebo 603337641


6. Nahrazuje Denní centrum MŠ?
Denní centrum neslouží jako alternativa mateřské školy. Jedná se o krátkodobé hlídání dětí. Minimální doba, po kterou je možné v Denním centru AlFi zajistit hlídání dítěte je 60 min denně a maximální doba hlídání jsou 4 hod. v kuse.


7. Musím mít s sebou něco vyplněného?
Při první rezervaci uvádíte v rezervačním systému svou emailovou adresu. Na tuto adresu bude Vám zaslána Smlouva a Informační dotazník. Oba dokumenty vyplněné přinesete do Denního centra AlFi nebo je můžete zaslat emailem na adresu vedoucího Denního centra vedoucidc@alfi-ostrava.cz. Důvodem je nutnost základní znalosti individuálních potřeb každého dítěte. Při 1. setkání dojde k podepsání Smlouvy mezi Vámi a Denním centrem AlFi. 


8. Co všechno si má dítě vzít s sebou?
Přezůvky a pití. Případně malou svačinku, náhradní oblečení a hygienické potřeby (pleny…).


9. Může do Denního centra i zdravý sourozenec?
Vstup do Denního centra AlFi je pouze pro děti s autismem, vývojovou dysfázií nebo důvodným podezřením na tyto diagnózy.


10. Jak probíhá úhrada?
První vstup je uhrazen jednorázově v hotovosti přímo na místě vedoucímu Denního centra.Další vstupy jsou již hrazeny ze zakoupené permanentky. Permanentky jsou v hodnotě 5 vstupů, 10 vstupů nebo 15 vstupů. Permanentky jsou přenosné.


11. Kdo se bude o mé dítě starat?
Provoz Denního centra AlFi zajišťuje kvalifikovaný personál  znalý problematiky přístupu k dětem s PAS. Personální kapacita je vždy minimálně 1-2 pracovníci na hlídací skupinu.


 12. Můžu si místo zarezervovat i telefonicky?
Pobyt dítěte v Denním centru AlFi je možné objednat pouze přes online rezervační systém, který je dostupný přes webové stránky www.alfi-ostrava.cz/denni-centrum-alfi/rezervace/. Zde si zákonný zástupce buď může vytvořit svůj účet, díky kterému získá přístup do portálu nebo vstoupit do systému bez registrace, kde si rezervuje den a čas hlídání. 


13. Co když nestihnu zrušit rezervaci včas?
Zrušení zdarma již provedené rezervace hlídání je možné provést nejpozději 4 hodiny předem. Poté se systém uzavře a klientům se automaticky odečte vstup z permanentky. Důvodem je blokování místa jiným potenciálním klientům.


 


 

Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!GIVTADRAAVAST