Výpůjční řád knihovny AlFi, z.s.

1. Základní ustanovení

Předmětem půjčování jsou knihy, periodika a další tištěné materiály, případně CD a DVD (dále jen knihy), které jsou uvedeny v „Seznamu knih“ a jsou majetkem AlFi, z.s.
Podmínky jejich půjčování upravuje tento výpůjční řád.

2. Oprávněná osoba

Oprávněné osoby k nakládání s knihami, evidencí a půjčováním jsou pracovníci AlFi, z.s.

3. Uživatelé

I. Knihy si může vypůjčit člen spolku, případně další zájemce z řad odborné i laické veřejnosti (dále uživatel). Uživatel – člen spolku stvrdí výpůjčku svým podpisem ve výpůjčním listě, který je v evidenci oprávněné osoby. V případě uživatele, který není členem spolku, bude sepsán „Výpůjční list“, obsahující jméno, adresu a kontaktní telefon (popř. i e-mail) a datum výpůjčky, předpokládaný termín vrácení knihy, názvy a signatury vypůjčených knih. Při sepsání „Výpůjčního listu“ je nutné se prokázat občanským průkazem. Uživatel obdrží kopii „Výpůjčního listu“, originál si ponechá v evidenci osoba oprávněná.

II. Každý uživatel bude seznámen s podmínkami tohoto řádu a stvrdí svým podpisem souhlas s těmito podmínkami.

4. Výpůjční doba

Standardní výpůjční doba jsou dva měsíce. Uživatel si po dohodě s oprávněnou osobou může výpůjční dobu prodloužit o jeden měsíc v případě, že kniha není žádána jiným zájemcem. Po ukončení výpůjční doby, resp. prodloužené výpůjční doby, musí být kniha vrácena.

5. Objednání knihy a místo vydání knihy uživateli

Uživatel si knihu z knihovny AlFi, z.s může objednat pomocí emailu nebo prostřednictvím SMS.
Mobilní telefon: +420 603 337 641
Email: info@alfi-ostrava.cz;
Pracovník AlFI, z.s. pověřený správou knihovny vydá knihu na adrese kanceláře spolku: Chelčického 533/4, 702 00 Ostrava (pokud není s uživatelem sjednaný jiný způsob předání knihy).

6. Složení zálohy při sepsání „Výpůjčního listu“

Uživatel při sepsání a podpisu výpůjčního listu složí vratnou zálohu dle počtu vypůjčených knih.
Vypůjčení knih je bezplatné!

Počet knih, CD, DVD Výše vratné zálohy
1 kus 100,- Kč
2-3 kusy 300,- Kč
4-6 kusů 500,- Kč
7 a více kusů 1 000,- Kč

Počet časopisů,
dalších tištěných materiálů Výše vratné zálohy

do 3 kusů 100,- Kč
4-6 kusů 200,- Kč
7 a více kusů 300,- Kč

Záloha je vratná až po vrácení všech zapůjčených titulů. Mimo případě uvedených v bodě 8 (odst.II).

7. Půjčování další osobě

Půjčení knihy další osobě bez vědomí osoby oprávněné je nepřípustné. Za případné poškození či ztrátu knihy odpovídá uživatel, který si na své jméno knihu vypůjčil.

8. Ztráty a náhrady

I. Pokud dojde k poškození knihy, uživatel uvede na svoje náklady knihu do původního stavu. Pokud to není možné nebo dojde ke ztrátě knihy, uživatel nahradí knihu totožným titulem téhož vydání nebo zaplatí knihu v její plné pořizovací hodnotě.

II. Pokud tak neučiní, nebude mu vrácena záloha. Zálohu spolek použije na dokoupení ztracených či poškozených knih.
Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!