Výpůjční řád knihovny AlFi, z.s. PRO RODINY Z RANÉ PÉČE 


1. Základní ustanovení
Předmětem půjčování jsou knihy, periodika a další tištěné materiály, případně CD a DVD (dále jen knihy), které jsou uvedeny v „Seznamu knih“ a jsou majetkem AlFi, z.s. Podmínky jejich půjčování upravuje tento výpůjční řád.


2. Oprávněná osoba
Oprávněné osoby k nakládání s knihami, evidencí a půjčováním jsou pracovníci AlFi, z.s.


3. Uživatelé
I. Knihy si mohou vypůjčit pouze klientské rodiny ze sociální služby AlFi raná péče (dále uživatel).
Uživatel stvrdí výpůjčku svým podpisem ve výpůjčním listě, který je v evidenci oprávněné osoby. 
II. Každý uživatel bude seznámen s podmínkami tohoto řádu a stvrdí svým podpisem souhlas s těmito podmínkami.


4. Výpůjční doba
Standardní výpůjční doba jsou dva měsíce. Uživatel si po dohodě s oprávněnou osobou může výpůjční dobu prodloužit o jeden měsíc v případě, že kniha není žádána jiným zájemcem. Po ukončení výpůjční doby, resp. prodloužené výpůjční doby, musí být kniha vrácena.


5. Objednání knihy a místo vydání knihy uživateli
Uživatel si knihu z knihovny AlFi, z.s může objednat pomocí emailu nebo prostřednictvím SMS. Mobilní telefon: +420 603 337 641 Email: info@alfi-ostrava.cz; 


Pracovník AlFI, z.s. pověřený správou knihovny vydá knihu na adrese kanceláře spolku:Brandlova 6, 702 00 Ostrava (pokud není s uživatelem sjednaný jiný způsob předání knihy).


6. Složení zálohy při sepsání „Výpůjčního listu“
Uživatel při sepsání a podpisu výpůjčního listu složí vratnou zálohu dle počtu vypůjčených knih. Vypůjčení knih je bezplatné!

Počet knih, CD, DVD
Výše vratné zálohy 1 kus 100,- Kč
2-3 kusy 300,- Kč
4-6 kusů 500,- Kč
7 a více kusů 1 000,- Kč


Počet časopisů, dalších tištěných materiálů
Výše vratné zálohy do 3 kusů 100,- Kč
4-6 kusů 200,- Kč
7 a více kusů 300,- Kč 


Záloha je vratná až po vrácení všech zapůjčených titulů. Mimo případě uvedených v bodě 8 (odst.II).


7. Půjčování další osobě
Půjčení knihy další osobě bez vědomí osoby oprávněné je nepřípustné. Za případné poškození či ztrátu knihy odpovídá uživatel, který si na své jméno knihu vypůjčil.


8. Ztráty a náhrady
I. Pokud dojde k poškození knihy, uživatel uvede na svoje náklady knihu do původního stavu. Pokud to není možné nebo dojde ke ztrátě knihy, uživatel nahradí knihu totožným titulem téhož vydání nebo zaplatí knihu v její plné pořizovací hodnotě.
II. Pokud tak neučiní, nebude mu vrácena záloha. Zálohu spolek použije na dokoupení ztracených či poškozených knih.

Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!GIVTADRAAVAST