RANÁ PÉČE PRO RODINY S DĚTMI S PAS  • podpora ze strany Moravskoslezského kraje v rámci programu na podporu sociálních služeb financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

  • podpora formou účelové dotace  z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti SOCIÁLNÍ PÉČE

  • podpora formou účelové dotace z rozpočtu ÚMOb Poruba v rámci dotačního programu sociální a zdravotní péče 


DENNÍ CENTRUM AlFi PRO DĚTI S PAS A JEJICH RODINY  • podpora ze strany nadačního fondu AVAST


ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI S PAS


volnočasové aktivity pro děti s PAS a jejich sourozence


- setkávání rodin dětí s PAS  • podpora formou účelové dotace s rozpočtu Statutárního města Ostravy v oblasti PODPORA OSOB S HANDICAPEM


AlFi TÁBORY PRO DĚTI S PAS A JEJICH SOUROZENCE  • podpora formou účelové dotace MSK z Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020, dotační titul: Podpora aktivit zaměřených na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí

  • podpora formou účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava v oblasti ZDRAVOTNICTVÍ

  • ROTARY CLUB OSTRAVA


SETKÁNÍ SVÉPOMOCNÉ SKUPINY RODIN S DĚTMI S PAS PŘI AlFi, z.s.  • podpora ze strany Moravskoslezského kraje prostřednictvím projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět II."

Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!GIVTADRAAVAST