Městský obvod Ostrava-Jih

Městský obvod Ostrava Jih finančně podpořil činnost sociální služby rané péče pod názvem projektu "Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS z Ostravy - Jihu".


DĚKUJEME ZA PODPORU!

Rotary club Ostrava International

Rotary club Ostrava International poskytl finanční podporu na terappeutické speciálně-pedagogické aktivity ve prospěch dětí s autismem realizované AlFi, z.s. 


DĚKUJEME!

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Moravskoslezský kraj podporuje také v roce 2021 sociální službu Raná péče AlFi v rámci programu na podporu sociálních služeb financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu. Díky této podpoře můžeme poskytovat rodinám s dětmi s PAS nebo podezřením na tuto diagnózu sociální službu rané péče.


DĚKUJEME!

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Statutární město Ostrava finančně podpořilo projekt "AlFi_Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS_2021"  formou účelové dotace  z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti SOCIÁLNÍ PÉČE. Díky této podpoře můžeme poskytovat rodinám s dětmi s PAS nebo podezřením na tuto diagnózu sociální službu rané péče.


DĚKUJEME!

NADACE ČEZ

Nadace ČEZ podpořila projekt "Zvýšení odborného vzdělání pracovníků v přímé péči - poradců rané péče AlFi pro rodiny s dětmi s autismem" . Díky této podpoře budou naši zaměstnanci moci absolvovat odborná vzdělávání v oblasti diagnostiky PAS a odborné stáže v organizacích specializujících se na terapeutickou práci s sobami s PAS.


DĚKUJEME!

NADAČNÍ FOND ABAKUS

Nadační fond ABAKUS - nadační fond zakladatelů AVASTU pdoporuje AlFi, z.s. v projektu "Denní centrum AlFi", který započal již v roce 2019. Denní centrum AlFi nabízí hlídání dětí s autismem v provozovně v centru Ostravy a to 6x týdně dle provozního řádu. Dále realizujeme volnočasové aktivity - zájmové kroužky pro děti s autismem. Rodiče dětí s autismem se mohou v našich prostorách setkávat i vzdělávat. 


DĚKUJEME ZA PODPORU!Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!GIVTADRAAVAST