Život dětem, o.p.s.

Život dětem, o.p.s. podpořilo naši činnost darem na pokrytí části nájmu prostor Denního centra AlFi za poslední kvartál roku 2021, tím nám velmi pomohli při udržení provozu aktivit Denního centra.


Život dětem,o.p.s. také schváilo dar pro AlFi, z.s. na zakoupení didaktických a rehabilitačních pomůcek pro děti s autismem, které budeme mci využívat při našich aktivitách - hlídání dětí i volnočasových aktivitách. V tuto chvíli čekáme na dodávku zboží. Brzy přiložíme fotografie pomůcek.


Děkujeme.

Městský obvod Ostrava-Jih

Městský obvod Ostrava Jih finančně podpořil činnost sociální služby rané péče pod názvem projektu "Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS z Ostravy - Jihu".


DĚKUJEME ZA PODPORU!

Rotary club Ostrava International

Rotary club Ostrava International poskytl finanční podporu na terappeutické speciálně-pedagogické aktivity ve prospěch dětí s autismem realizované AlFi, z.s. 


DĚKUJEME!

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Moravskoslezský kraj podporuje také v roce 2021 sociální službu Raná péče AlFi v rámci programu na podporu sociálních služeb financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu. Díky této podpoře můžeme poskytovat rodinám s dětmi s PAS nebo podezřením na tuto diagnózu sociální službu rané péče.


Moravskoslezský kraj podpořil v roce 2021 realizaci projektu "AlFi tábory pro děti s PAS" v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání přéležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2021".


Díky podpoře Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021 bylo umožněno AlFi, z.s. uskutečnit projekt Obnovení materiálně technického zabezpečení sociální služby "Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS".


DĚKUJEME!

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Statutární město Ostrava finančně podpořilo projekt "AlFi_Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS_2021"  formou účelové dotace  z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti SOCIÁLNÍ PÉČE. Díky této podpoře můžeme poskytovat rodinám s dětmi s PAS nebo podezřením na tuto diagnózu sociální službu rané péče.


DĚKUJEME!


Statutární město Ostrava podpořilo projekt "Podpora rodin s dětmi s PAS" formou 2 účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava v oblasti Podpory osob s handicapem. Díky této podpoře jsme mohli realizovat např. volnočasové aktivity, hlídání dětí v Centru AlFi.


DĚKUJEME!


V rámci projektu "AlFi tábory pro děti s PAS a jejich sourozence" jsme získali podporu ze strany SMO v rámci účelových dotací z rozpočtu Statutárního města Ostrava v oblasti ZDRAVOTNICTVÍ. Finanční podpora nám umožnila zrealizovat tolik žádanou a vyhledávanou aktitu,jako jsou táborové aktivity pro děti s PAS. letos se námpodařilo realizovat 2 turnusy příměstského a 1 turnus pobytového tábora.


DĚKUJEME

NADACE ČEZ

Nadace ČEZ podpořila projekt "Zvýšení odborného vzdělání pracovníků v přímé péči - poradců rané péče AlFi pro rodiny s dětmi s autismem" . Díky této podpoře budou naši zaměstnanci moci absolvovat odborná vzdělávání v oblasti diagnostiky PAS a odborné stáže v organizacích specializujících se na terapeutickou práci s sobami s PAS.


Za podpory Nadace ČEZ naši zaměstnanci absolvovali 4 kurzy s názvem "Jak rozeznat autismus" pod vedení PhDr. Kateřiny Thorové. Tyto kurzy byly zaměřeny na screeningové posouzení symptomatiky PAS na základě posuzovací škály CARS. Věříme, že na základě tohoto vzdělání našich zaměstanců budeme moci rodiče více podpořit, nasměrovat je a začít včas potřebnou intervenci podporující rozvoj jejich dětí.


V rámci pŕojektu dále naši zaměstnanci absolvoali stáž v NAUTIS, z.ú., měli jsme možnost nahlédnout na práci fomrou individuálních terpií a ABA terpapií v rámci rané intervence, předat si zkušenosti a příklady dobré praxe s poradci rané péče. 


Podpora Nadačního fondu ČEZ umožnila naše zaměstnance - sociální pracovníky posunout zase o další level výše. 


DĚKUJEME!NADAČNÍ FOND ABAKUS

Nadační fond ABAKUS - nadační fond zakladatelů AVASTU pdoporuje AlFi, z.s. v projektu "Denní centrum AlFi", který započal již v roce 2019. Denní centrum AlFi nabízí hlídání dětí s autismem v provozovně v centru Ostravy a to 6x týdně dle provozního řádu. Dále realizujeme volnočasové aktivity - zájmové kroužky a také prázdninové aktivity pro děti s autismem. Rodiče dětí s autismem se mohou v našich prostorách setkávat i vzdělávat. 


DĚKUJEME ZA PODPORU!Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!GIVTADRAAVAST