Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj, Ministerstvo pro místní rozvoj

Pořízení vybavení pro AlFi, z.s. za účelem podpory rodin s dětmi s autismem
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017239


Náš spolek v současné době realizuje projekt, jehož cílem je zvýšení kvality poskytovaných služeb pro děti s poruchou autistického spektra (raná péče a nově vzniklá odlehčovací služba). Na tento projekt jsme získali dotaci v rámci 101. Výzvy IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1.
Předmětem projektu je pořízení ekologického vozidla, pomůcek pro práci s dětmi a vybavení pro práci našich zaměstnanců. V současné době se připravuje výběr dodavatele, projekt by měl být ukončen do září 2023.
Projekt „Pořízení vybavení pro AlFi, z.s. za účelem podpory rodin s dětmi s autismem“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.
DĚKUJEME!!!

Městský obvod Ostrava-Poruba

Městský obvod Ostrava-Poruba finančně podpořil provoz obou námi poskytovaných služeb, tedy rané péče i odlehčovací služby účelovou dotací na realizaci projektu "Podpora rodin s dětmi s autismem žijících na území Ostravy-Poruby"


DĚKUJEME!!!!

Městský obvod Ostrava-Jih

Městský obvod Ostrava-Jih finančně podpořil námi poskytovanou sciální službu rané péče formou podpory projektu s názvem "Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS z Ostravy-Jihu".


DĚKUJEME!!!

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava podpořilo ze svého rozpočtu v oblasti SOCIÁLNÍ PÉČE provoz obou námi poskytovaných sociálních služeb v projektech AlFi-Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS_2022 a AlFi-odlehčovací služba pro rodiny s dětmi s PAS.


SMO poskytlo naší organizaci finanční podporu na realizaci projektu "Pořízení vybavení pro AlFi, z.s. za účelem podpory rodin s dětmi s autismem" formou účelové dotace z výnosu daní z hazardních her.


DĚKUJEME!!!

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj podpořil naši organizaci AlFi, z.s. v rámci programu na podporu sociálních služeb financovaný za kappitoly 313-MPSV státního rozpočtu. Díky této podpoře můžeme poskytovat od začátku roku 2022 již 2 sociální služby "Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS" (poskytovaná od roku 2015) a novou službu "AlFi-odlehčovací služba", která je zaměřena na rodiny s dětmi s PAS do 15 let věku dítěte.


Finanční prostředky posktynuté naší organizaci ze srany MSK v rámci Progarmu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022 nám velmi pomohly překlenout náročné období začátku roku, kdy ještě organizace nemají k dispozici finance na svůj provoz získané formou porjektů pro daný rok.


Díky podpoře MSK v Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením byl podpořen náš projekt "AlFi-tábory pro děti s PAS 2022"


V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022 byl podpořen z rozpočtu MSK projekt naší organizace "Zvýšení odbornosti pracovníků v přímé péči - poradců "Rané péče pro rodiny s dětmi s PAS"


DĚKUJEME!!!

Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!GIVTADRAAVAST