Co nabízíme v rámci služby rané péče

 


ZÁKLADNÍ ČINNOSTI (poskytovány zdarma)


·         pravidelné terénní konzultace v rodinách


·         ambulantní konzultace na pracovišti AlFi-RP


·         výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.


o   zhodnocení aktuálních schopností a dovedností dítěte


o   zjišťování potřeb rodiny, posilování rodičovských kompetencí


o   poradenství rodičům a blízkým osobám


o   upevňování a nácvik dovedností při práci s dítětem


o   nabídka programů a technik podporující vývoj dítěte


o   půjčovna hraček, pomůcek a literatury


o   podpora při vyhledávání předškolního či školního zařízení a pomoc při adaptaci dítěte v tomto novém prostředí


o   nabídka vzdělávacích aktivit


·         zprostředkování kontaktu se společenským prostředím


o   pomoc a podpora při začleňování dítěte a rodiny do společnosti


o   podpora upevnění kontaktu s širší rodinou a blízkým okolím


o   podpora při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů


·         sociálně terapeutické činnosti


o   psychosociální podpora všech členů rodiny formou rozhovoru a naslouchání


o   pomoc a podpora při navazování kontaktů s dalšími rodinami dětí s PAS a při vytváření svépomocných skupin


o   podpora výměny zkušeností


·         pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí


o   pomoc při jednání s dalšími institucemi v záležitostech týkajících se vývoje dítěte


o   doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem


o   zprostředkování kontaktů s odborníky a návaznými sociálními službami


o   základní sociální poradenství


FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI (zpoplatněny dle platného ceníku)


·         výroba komunikačních karet a strukturovaných úkolů


·         

Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!GIVTADRAAVAST