Co nabízíme v rámci služby rané péče

Činnosti služby rané péče jsou rozdělovány na Základní (poskytovány zdarma) a Fakultativní (plně nebo částečně hrazené na základě ceníku AlFi, z.s.)

Základní činnosti:

• zhodnocení aktuálních schopností a dovedností dítěte
• zjišťování potřeb rodiny, posilování rodičovských kompetencí
• seznamování rodičů s programy a technikami podporujících rozvoj dítěte a následná podpora při osvojování těchto technik
• podpora při začleňování dítěte a rodiny do společnosti
• poradenství rodičům a blízkým osobám, včetně psychosociální podpory
• podpora při vyhledávání předškolního zařízení a při adaptaci dítěte v tomto novém prostředí
• podpora při vyhledávání školního zařízení, asistenta pedagoga či osobního asistenta
• podpora při pořádání svépomocných skupin rodičů a blízkých osob za účelem sdílení svých zkušeností a vzájemné podpory
• zprostředkování kontaktů s odborníky a návaznými službami
• základní sociálně-právní poradenství
• pomoc při jednání s dalšími institucemi v záležitostech týkajících se vývoje dítěte
• informování uživatelů služby o dalších aktivitách organizace
• telefonické a emailové konzultace probíhající v období mezi osobními návštěvami v rodinách


Fakultativní činnosti:

• pořádání seminářů, kurzů a přednášek pro rodiče (zákonné zástupce) a blízké osoby ve spolupráci s odborníky z oboru psychologie, speciální pedagogiky a lékařství
• pořádání rodičovských a jiných skupin, které vedou odborníci se zkušenostmi v oblasti psychologie
• půjčování odborné literatury, instruktážních videí, CD a pomůcek. Zapůjčit tyto věci lze v centru organizace nebo poradce doveze pomůcku do domácnosti uživatele.
• výroba komunikačních karet a strukturovaných úkolů
Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!