Průběh rané péče

1) Od prvního kontaktu k podepsání dohody

Zájemce o službu, tedy rodič (zákonný zástupce) dítěte s autismem, může kontaktovat službu osobně, telefonicky nebo e-mailem. Pracovník organizace si zaznamená zájem o poskytování služby a následně bude domluvena osobní schůzka, na které představíme službu jako takovou, předložíme potřebnou dokumentaci, podmínky poskytování a zjistíme, co rodina od poskytované služby očekává.
Další setkání probíhá v centru organizace a to s vedoucím služby a poradcem rané péče. Pokud se zájemce rozhodne stát se uživatelem služby rané péče, dojde k podepsání dohody o poskytování služby rané péče a individuálního plánu. Uživatelé jsou také informováni o vedení dokumentace, nakládání s osobními údaji, možnostech kontaktu s pracovníky a způsoby podávání stížností. Na závěr je stanoveno datum první konzultace v domácím prostředí uživatele.


2) Konzultace v rodině

Konzultace v rodině probíhá vždy plánovaně, v čase, který vyhovuje rodině - s ohledem na denní režim dítěte – a to v pracovních dnech mezi 9:00 a 17:00 hodinou. Termíny jsou domlouvány osobně při konzultaci nebo telefonicky a změna dohodnutého termínu je možná s časovým předstihem minimálně 1 den před termínem návštěvy nebo bezodkladně po zjištění komplikace a to telefonicky.
Délka konzultace je zpravidla 1 – 2 hodiny a měla by probíhat minimálně 1x za 1 až 3 měsíce. Cílem konzultací je zejména podpora rodičovských kompetencí (principy práce s dítětem), stanovení postupů směřujících k dosažení dohodnutých cílů a řešení aktuálních problémů.


3) Ukončení poskytování služby

Služba rané péče je ukončena na základě domluvy a to písemnou formou podepsanou oběma stranami.
K ukončení poskytování služby nejčastěji dochází z důvodu dovršení 7 let věku dítěte se zdravotním postižením, po naplnění dohodnutých cílů, v případě odstěhování uživatele mimo oblast působnosti ( v našem případě mimo Ostravu a její nejbližší okolí). Uživatel může kdykoli smlouvu vypovědět na vlastní žádost a stejně tak AlFi, z.s. může odstoupit od smlouvy např. pokud uživatel opakovaně poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy, pokud neprojeví zájem o službu déle než 6 měsíců apod.


Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!GIVTADRAAVAST