TÝDEN RANÉ PÉČE

7.11.2022 začíná další ročník osvětové informační kampaně TÝDEN RANÉ PÉČE, do které se zapojila také naše organizace.


V rámci této kampaně navštívíme ordinace pediatrů, s cílem předat informace o rané péči tak, aby se pomoc rodinám s dětmi s ohroženým vývojem dostala co nejdříve. 


Ve středu 9.11.2022 v čase od 9.00 do 13.00 je možné přijít se podívat na naše pracoviště, pohovořit s našimi zaměstnanci o tom, co to raná péče je, pro koho je určena, jak je poskytována a mnohé další. Zároveň bude přítomna canisterapeutka se svým čtyřnohým pomocníkem. Canisterapie je jednou z metod, která pomáhá dětem s PAS jak v socializaci, v komunikaci tak v překonávání některých vnitřních bariér. 


Raná péče je sociální služba PREVENTIVNÍ, která chce pomoci rodinám ve chvílích, kdy zjišťují, že jejich život se bude ubírat trochu jiným směrem, než si představovaly. I složitější cesta však může vést ke zdárnému cíli. A na této cestě se snaží raná péče rodiny provázet a podporovat je.


Důležitou součástí osvěty je předávat informace mladým - studentům, kteří se budou pohybovat na poli sociálních služeb nebo zdravotnictví. Proto se uskuteční prezentace rané péče na VOŠS a v budoucnu jsou naplánovány i další. 


Těšíme se na setkání s Vámi!


 


V případě zájmu o předání informací o rané péči nebo práci s dětmi s poruchou autistického spektra směrem ke studentům sociálních, lékařských nebo pedagogických oborů, neváhejte se na nás obrátit. Informovanost budoucích odborníků je pro pomoc rodinám velmi důležitá.

Celý článek

Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj, Ministerstvo pro místní rozvoj

PODPORUJÍ NÁS > PODPORUJÍ NÁS V ROCE 2022

Pořízení vybavení pro AlFi, z.s. za účelem podpory rodin s dětmi s autismem
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017239


Náš spolek v současné době realizuje projekt, jehož cílem je zvýšení kvality poskytovaných služeb pro děti s poruchou autistického spektra (raná péče a nově vzniklá odlehčovací služba). Na tento projekt jsme získali dotaci v rámci 101. Výzvy IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1.
Předmětem projektu je pořízení ekologického vozidla, pomůcek pro práci s dětmi a vybavení pro práci našich zaměstnanců. V současné době se připravuje výběr dodavatele, projekt by měl být ukončen do září 2023.
Projekt „Pořízení vybavení pro AlFi, z.s. za účelem podpory rodin s dětmi s autismem“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.
DĚKUJEME!!!

Celý článek

Městský obvod Ostrava-Poruba

PODPORUJÍ NÁS > PODPORUJÍ NÁS V ROCE 2022

Městský obvod Ostrava-Poruba finančně podpořil provoz obou námi poskytovaných služeb, tedy rané péče i odlehčovací služby účelovou dotací na realizaci projektu "Podpora rodin s dětmi s autismem žijících na území Ostravy-Poruby"


DĚKUJEME!!!!

Celý článek

Městský obvod Ostrava-Jih

PODPORUJÍ NÁS > PODPORUJÍ NÁS V ROCE 2022

Městský obvod Ostrava-Jih finančně podpořil námi poskytovanou sciální službu rané péče formou podpory projektu s názvem "Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS z Ostravy-Jihu".


DĚKUJEME!!!

Celý článek

Statutární město Ostrava

PODPORUJÍ NÁS > PODPORUJÍ NÁS V ROCE 2022

Statutární město Ostrava podpořilo ze svého rozpočtu v oblasti SOCIÁLNÍ PÉČE provoz obou námi poskytovaných sociálních služeb v projektech AlFi-Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS_2022 a AlFi-odlehčovací služba pro rodiny s dětmi s PAS.


SMO poskytlo naší organizaci finanční podporu na realizaci projektu "Pořízení vybavení pro AlFi, z.s. za účelem podpory rodin s dětmi s autismem" formou účelové dotace z výnosu daní z hazardních her.


DĚKUJEME!!!

Celý článek

Moravskoslezský kraj

PODPORUJÍ NÁS > PODPORUJÍ NÁS V ROCE 2022

Moravskoslezský kraj podpořil naši organizaci AlFi, z.s. v rámci programu na podporu sociálních služeb financovaný za kappitoly 313-MPSV státního rozpočtu. Díky této podpoře můžeme poskytovat od začátku roku 2022 již 2 sociální služby "Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS" (poskytovaná od roku 2015) a novou službu "AlFi-odlehčovací služba", která je zaměřena na rodiny s dětmi s PAS do 15 let věku dítěte.


Finanční prostředky posktynuté naší organizaci ze srany MSK v rámci Progarmu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022 nám velmi pomohly překlenout náročné období začátku roku, kdy ještě organizace nemají k dispozici finance na svůj provoz získané formou porjektů pro daný rok.


Díky podpoře MSK v Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením byl podpořen náš projekt "AlFi-tábory pro děti s PAS 2022"


V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022 byl podpořen z rozpočtu MSK projekt naší organizace "Zvýšení odbornosti pracovníků v přímé péči - poradců "Rané péče pro rodiny s dětmi s PAS"


DĚKUJEME!!!

Celý článek

AlFi, z.s. v roce 2022

DOMŮ

Rok 2022 je pro nás velkou výzvou.


Podařilo se nám rozšířit služby nabízené rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra.


Od 1.1.2022 jsme nejen poskytovatelem sociální služby RANÁ PÉČE , ale také poskytujeme slubu ODLEHČOVACÍ.Obě služby se zaměřují na podporu rodin s dětmi s PAS nebo podezřením na PAS. Služba Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS pak cílí na rodiny s dětmi do 7 let věku, AlFi-odlehčovací služba na rodiny s dětmi do 15 let. (více informací o obou službách najdete v sekcích s názvem služeb)


Myšlenka, s níž jsme zakládali organizaci v roce 2014, tedy podat pomocnou ruku rodinám s dětmi s autismem, se daří naplňovat a jsme za to velice rádi.


Naše zkušenosti a zázemí chceme nabídnout nejen našim klientským rodinám, ale také studentům středních a vysokých škol i zaměstnancům pedagogických zařízení, kteří se zajímají o práci s dětmi s PAS a jejich rodinami. Rádi předáme naše vědomosti a zkušenosti všem, ketří s dětmi s PAS pracují nebo plánují pracovat.


Výhonou nabídkou pro studenty je nejen možnost stáží na našem pracovišti, ale také zaměstnání formou dohody o provedení práce v odlehčovací službě. Jedině v praxi člověk může zjsitit, co vše daná práce obnáší a praxe je zásadním doplněním teoretických znalostí.


 


V případě zájmu o spolupráci se na nás neváhejte obrátit (vedoucidc@alfi-ostrava.cz). Bude-li to v našich silách, rádi pomůžeme tam, kde je možné pomoci dětem s autismem a jejich rodinám.


Do roku 2022 přejeme všem pevné zdraví a veselou mysl:-)


 

Celý článek

PROJEKT Denní centrum AlFi bude 31.12.2021 UKONČEN

DENNÍ CENTRUM AlFi > INFORMACE

Projekt Denní centrum AlFi, zaměřený na podporu rodin s dětmi s PAS nabídkou hlídání a volnočasových aktivit pro děti s PAS, byl realizován díky podpoře Nadačního fondu AVAST, Statutárního města Ostrava, Moravskoslezského kraje a dalších dárců.


Hlavním cílem tohoto projektu bylo pomoci rodinám s děmi s PAS řešit jedno z velmi důležitých témat - "Kdo nám pohlídá dítě, když si potřbueje zařídit osobní záležitosti nebo si odpočinout?"


Dle dosavadních výstupů se náš záměr ukázal jako užitečný, potřebný a úspěšný. Během 2 let existence jsme podpořili více než 50 dětí s poruchou autstického spektra. Některé děti nás navštěvovaly pravidleně, aby v našich prostorách strávily odpolední volný čas, něktré nás navštěvovaly v době uzavřených škol, jiné zase jen občas na pohlídání, když si rodiče potřebovali něco zařídit.


Za celou dobu existence projektu jsme se potkali se spoustou báječných dětí, jejich rodičů a naši péči o děti nám pomáhali zajišťovat skvělí lidé: zaměstnanci AlFi, z.s. - speciální pedagožky, sociální pracovnice, lektorky, asistentky. Na pozici asistentů nám pomáhali také dobrovolníci, kterým moc děkujeme, že se rozhodli svůj volný čas věnovat nezištně "našim" dětem a nám tak vlemi pomohli při naší práci.


Přestože projekt k 31.12.2021 končí, naše aktivity končit nebudou, NAOPAK. Ukázalo se,jak potřebná je služba, která nabízí pečujícím o děti s autismem čas pro odpočinek a zařízení potřebných záležitostí.


Péče o osoby s autismem je náročná a vyžaduje mimojiné velký přehled a orientaci v tom, co poruchy autistického spektra znamenají, co s sebou přináší. Je potřeba velké empatie a "naladění se" na osobu s PAS, aby spolupráce mohla být úspěšná a aby nás dítě přijalo a chtělo s námi trávit svůj čas. Jelikož se nám tato práce daří a chtěli bychom v ní pokračovat, podařilo se nám realizovat záměr přeměny aktivity Denní cetnrum AlFi na regístrovanou sociální službu "AlFi-odlehčovací služba".


"AlFi-odlehčovací služba" bude nabízena rodinám s děmti s PAS ve věku 1-15 let od 1.1.2022. Bližší informace o nové službě naleznete již brzy na našich web stránkách v sekci "AlFi - odlehčovací služba"


Děkujeme za podporu VŠEM našim donátorům a za spolupráci VŠEM kolegům.


Děkujeme také rodičům dětí s PAS za jejich důveru.


Těšíme se na Vás a Vaše děti také v roce 2022


za AlFi, z.s.


Gabriela Mariánková


 

Celý článek

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI S PAS ve 2.pololetí školního roku 2020-2021

DALŠÍ AKTIVITY

Pro 2.pololetí školního roku 2020-2021 jsme otevřeli následující volnočasové aktivity: kroužek MUZIKOHRANÍ, kroužky POŠKOLÁKOV  a kroužky MALÝ MASTERCHEF.


Kroužky byly nyplněny velice rychle dětmi ve věku 7-15 let s různou mírou symptomatiky PAS.


Věříme a doufáme, že nám letos do našich aktivit přiliš nezasáhne očekávaná sezóna respiračních onemocnění a zejména COVID_19.


Držíme palce nám i dětem, s nimiž pracujeme a tato práce nás velice těší.


Volnočasové aktivity pro děti s PAS jsou realizovány jako součást projektu "Podpora rodin s dětmi s PAS", který je finančně podpořen Statutárním městem Ostrava.


Děkujeme také spolku Život dětem, který nás podpořil darem na provoz centra a na vybavení reahabilitačními pomůckami, které během volnočasových aktivit budeme moci využívat.


Pevné zdraví a veselou mysl přejeme všem.


AlFi, z.s.

Celý článek

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU 2.4. 2021

AKTUALITY > MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU 2.4. 2021

Jsme moc rádi, že stále více osob, větších i menších organizací projevuje svou podporu osobám s poruchou autistického spektra tím, že den 2.4. zasvětí MODRÉ BARVĚ.


Modrá barva symbolizuje komunikaci a porozumění mezi lidmi. Lidé s poruchou autistického spektra mají v komunikaci a porozumění velké obtíže. A na nás je, abychom jim v této oblasti byli nápomocni, více jsme naslouchali, poskytovali potřebnou podporu a také prostor pro sebevyjádření.


"Česko svítí modře" je projektem prostřednictvím kterého různé organizace, státní instituce, soukromé podniky vyjadřují svou sounáležitost s osobami s poruchou autistického spektra. Do této kamapně se zapojuje také Skupina ČEZ, která naši organizaci podpořila také finančně a to podporou projektu AlFi, z.s. "Zvýšení odborného vzdělání pracovníků v přímé péči - poradců rané péče AlFi pro rodiny s dětmi s autismem". Tato podpora je zmíněna také v tiskové zprávě Skupiny ČEZ, kterou rádi sdílíme.


Krásné dny plné porozumění a srozumitelné komunikace přeje všem


AlFi, z.s.

Celý článek

Aktivity v 1.polovině roku 2020

DOMŮ

Přestože velká část 1. poloviny letošního roku byla ovlivněna šířením koronaviru, stihli jsme v AlFi spoustu aktivit.
Díky podpoře Nadačního fondu AVAST a Statutárního města Ostrava jsme realizovali VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI S PAS: kroužek Poškolákov, Malý Masterchef, Věda nás baví, dramatický kroužek, Muzikohraní. Zrealizovala jsme hlídání dětí přes noc TV. PŘESPÁVAČKY. Dėti i my jsme se hodně od sebe navzájem naučili a zažili jsme spoustu hezkých chvil.
Mnohým dětem jsme poskytli náplň programu v době, kdy si rodiče potřebovali něco vyřídit např. ve městě ( naše poloha v centru Ostravy je vskutku výhodná).
A nyní se těšíme na tábory, výlety a další setkání s dětmi a jejich rodiči v rámci Denního centra.
Krásné prázdniny
přejí zaměstnanci AlFi, z.s.
Celý článek

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 2.pololetí

DOMŮ

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI


Ve 2.pololetí OTEVÍRÁME VÍCE KROUŽKŮ!!


AlFi, z.s. nabízí volnočasové aktivity pro děti s autismem, vývojovou dysfázií či jinou narušenou komunikační schopností, s logopedickými obtížemi, pro děti, které obtížně navazují kontakty.


Od února 2020 nabízíme následující kroužky:


DRAMATICKÝ KORUŽEK – hravou formou, přehráváním sociálních situací, scének z běžného života si děti osvojují sociální dovednosti, vhodné reakce, učí se porozumět emocím svým i ostatních, spousta prostoru bude také na povídání a společné hry. Kroužek je určen pro děti verbální s VFA, AS, VD, ADHD, s LOGO obtížemi, děti introvertní ve věku 7-12 let.Čtvrtek 1x za 14 dní 1,5 hod


POŠKOLÁKOV – základem je hra, zábava a spolupráce, cílem je rozvoj jemné, hrubé motoriky a grafomotoriky, práce dětí ve skupině, posílení sociálních dovedností a také vědomostí. Při aktivitách využíváme interaktivní přístroj 4IMAGE, ALBI tužku, četné výukové softwary. Kroužek je vhodný pro děti ve věku 5-14 let. Skupiny jsou vytvářeny tak, aby k sobě měly děti věkově blízko.Každé pondělí, Každé úterý 50 min


MUZIKOHRANÍ – rytmizace, podpora vokalizace, mluvní apetence,  zklidnění, vnímání sebe sama a také spolupráce, radost z hudby a pohybu. Kroužek je realizován ve 2 skupinách: pro děti verbální a pro děti neverbální ve věku 5-14 let. Skupiny jsou vytvářeny tak, aby k sobě měly děti blízko věkem chronologickým i mentálním.Každé pondělí 50 min


MALÝ MASTERCHEF – kuchyňské práce od přípravy  ingrediencí až k přípravě samotného pokrmu, orientace v pracovním postupu, k tomu rozvoj jemné motoriky i čtenářské gramotnosti, to vše nabízí kroužek MALÝ MASTERCHEF. Kroužek je určen pro děti ve věku  6 – 14 let. Skupiny jsou vytvářeny tak, aby k sobě měly děti věkově blízko.Čtvrtek 1x za 14 dní 1,5 hod


ČIPERKOVÉ – aktivita určená pro rodiče s dětmi ve věku 2 – 5 let s PAS nebo podezřením na PAS. Cílem je předávat v praxi rodičům informace a zároveň pomoci jim nabývat nové dovednosti v přístupu k jejich dětem. Aktivita pomůže rodičům porozumět více svému dítěti a rozvíjet společnou interakci.Každé úterý dopoledne 1 hod


Místo konání: DC AlFi, Brandlova 6, Moravská Ostrava a Přívoz


kontakt: info@alfi-ostrava.cz


 

Celý článek

NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

AKCE > Co bude ...

NABÍDKA volnočasových kroužků v rámci Denního centra AlFi. Pro přihlášky a bližší informace využijte prosím email vedoucidc@alfi-ostrava.cz. Počet míst je omezen.

Celý článek

Den otevřených dveří

AKCE > Co bude ...

Srdečně všechny zveme na Den otevřených dveří v Denním centru AlFi ve středu 11.9. v odpoledních hodinách! 

Celý článek

Jak nás zdarma podpořit na internetu?

AKCE > Co bude ...

Pokud alespoň občas nakupujete na internetu, zkuste to přes portál www.givt.cz! Najdete na něm přes 1 200 nejznámějších e-shopů – a ať už budete nakupovat věci do domácnosti, obnovovat jarní šatník nebo objednávat výlet na hory - naše organizace vždy dostane příspěvek.


Jak na to:
1. Přidejte si do prohlížeče jednoduché rozšíření od GIVTu - Pomocníka. Získáte ho zde: https://givt.cz/aplikace
2. Až budete nakupovat, Pomocník se objeví na e-shopech, které s GIVT.cz spolupracují. Vy si v něm jen zvolte, koho chcete podpořit.
3. Nakupte si, jak jste zvyklí. 


To je celé. Nestojí vás to nic navíc a my dostaneme část peněz z hodnoty nákupu.


Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat. A můžete o této možnosti říci i svým přátelům :)


Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!

Celý článek

AlFi neděle v březnu

AKCE > Co bylo ...

V neděli 10. března se konala AlFi neděle v prostorách MŠ Špálova v Ostravě. Pro děti byl připraven program zaměřený na rozvoj hrubé i jemné motoriky a spolupráce. Rodiče měli možnost si mezitím spolu popovídat u kávy a čaje. Těšíme se na příští setkání v dubnu!

Celý článek

Workshop "Baby masáže"

AKCE > Co bylo ...

V neděli 25.11. proběhl workshop na téma "baby masáže". Rodiče měli možnost seznámit se s touto metodou, která pomáhá posilovat vztah rodič-dítě, sdílet společné okamžiky a v neposlední radě také slouží ke zklidnění a relaxaci dítě. Rodiče si vedle těchto zkušeností odnesli také publikaci "Baby motýlí masáže", která slouží slouží jako přehledný manuál. Akce byla podpořena z projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět" z MSK.

Celý článek

Rodičovské setkání v listopadu

AKCE > Co bylo ...

V neděli 4.listopadu se konalo další neformální rodičovské setkání. Rodiče měli možnost si spolu popovídat u kávy nebo čaje a děti si užily zahradu a vnitřní prostory Mateřské školy Špálova, Moravská Ostrava a Přívoz, které tímto děkujeme za možnost využít jejich zázemí. Těšíme se na další setkání!

Celý článek

AlFi tábor SUPERHRDINOVÉ

AKCE > Co bylo ...

V termínu 13. - 17. srpen se uskutečnil příměstský tábor pro děti s PAS a jejich sourozence s tématem "SUPERHRDINOVÉ". Tohoto tábora se účastnilo celkem 11 dětí ve věku 7 až 14 let. Děti během tábora navštívily Jarošův statek ve Studénce, bazén v Bohumíně, lezeckou stěnu Tendon blok. Integrovaný záchranný systém, Dolní oblast Vítkovice nebo Landek park. Součástí tábora bylo stanování, které bylo spojeno s opékáním buřtů, zpíváním u táboráku a noční stezkou odvahy. Věříme, že všechny děti si tábor užily a těšíme se na příští rok! Akce je finančně podpořena z rozpočtu Statutárního města Ostrava a Nadačního fondu Residomo. Odměny pro děti poskytly Česká spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny, Statutární město Ostrava a drobní dárci. Děkujeme. 

Celý článek

Pobyt rané péče Hotel Stará Ameryka Jablůnkov

AKCE > Co bylo ...

Čas od pondělního večera do čtvrtečního oběda jsme strávili společně s rodinami z AlFi - Raná péče v krásném prostředí Jablůnkova v Hotelu Stará Ameryka. Terapeuticko-relaxační pobyt se uskutečnil v rámci projektu MSK „Podporujeme hrdinství, které není vidět“. Terapeutická část byla naplněna aktivitami, které byly zaměřeny na rozvoj dovedností dětí (např. nácvik hry) a na spolupráci rodič-dítě (při překážkové dráze a společných her). Snažili jsme se poskytnout rodičům potřebné informace týkající se práce s dětmi s PAS i psychologickou podporu. Součástí této podpory byly také rodičovské skupiny a individuální konzultace, které proběhly pod vedením Mgr. Přemysla Mikoláše. K relaxaci mohly rodiny využít přilehlé venkovní koupaliště, procházky po okolí i možnost jen tak si večer posedět. Děkujeme všem rodinám, jejich dětem, panu psychologovi Přemysl Mikoláš a asistentům za skvělý pobyt. Lenka a Gabka

Celý článek

Čerpání dovolené

AKCE > Co bude ...

V době 9. - 13. 7. 2018 čerpáme řádnou dovolenou. Emaily nejsou přesměrovány, Vašim zprávám se budeme věnovat po našem příjezdu, tj. 17.7.2018. Přejeme všem hezké léto! Lenka Holušová & Gabriela Mariánková

Celý článek

Rodičovské setkání v červnu

AKCE > Co bylo ...

V neděli 24.6. se konalo poslední rodičovské setkání v tomto školní roce. I přes nepřízeň počasí si rodiče udělali "piknik" vevnitř a děti si užily odpoledne v tělocvičně, kde měly připravené hračky :) Těšíme se na všechny zase v září!

Celý článek

Rodičovská skupina v květnu

AKCE > Co bylo ...

V neděli 27.5. proběhla v prostorách tanečního studia Like další neformální setkání rodičů. Rodiče měli možnost si u kávy popovídat a děti si užily pohodové odpoledne na zahradě. Těšíme se na příštím setkání.

Celý článek

Malí turisté v dubnu

AKCE > Co bylo ...

V sobotu 21. dubna se malí turisté vydali na přechod mezi Čeladnou a Ostravicí. Z Ostravy jsme vyjeli ráno abychom se vydali vstříc slunečnému beskydskému dni. Energii na náročný přechod jsme načerpali vyhlášenou čeladenskou smetanovou zmrzlinou. Chůzi po sluníčku jsme zvládli a těšili jsme na chládek lesa, který nás nezklamal. Výlet jsme zakončili pořádnou porcí řízků. Všechny děti se během výletu zdokonalovaly v komunikačních a sociálních dovednostech (povídaní s kamarády, koupit si zmrzlinu, podělit se s ostatními o bonbóny, čekání na ostatní a pomáhání si). Děkujeme všem asistentkám za jejich spolehlivost, empatii a úsměvy. Lenka a Gabka. Akce je podpořena z rozpočtu Statutárního města Ostrava.

Celý článek

Cesta za poznáním autismu.

AKCE > Co bylo ...

V sobotu 24. března se v OC Forum Nová Karolina konala informační kampaň k Mezinárodnímu dni porozumění autismu. Návštěvníci se prostřednictvím aktivit mohli seznámit s problematikou poruchy autistického spektra. Věříme, že se akce všem líbila a povědomí veřejnosti o autismu se opět o něco zvýšilo :)

Celý článek

Nadační fond Vítkovice Steel podpořil AlFi

AKCE > Co bylo ...

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL poskytl spolku AlFi,z.s. finančí obnos na pořízení interaktivního zobrazovače 4IMAGE. Tento přístroj je multifunkční zobrazovač, který umožňuje mít funkce dataprojektoru, televize, tabletu i interaktvní tabule. Je přenosný a umožňuje vytvořit interaktivní plochu na jakémkoli místě. Tímto nadačnímu fondu děkujeme. 

Celý článek

Pobyt rané péče Hotel Excelsior

AKCE > Co bylo ...

Čas od čtvrtečního večera do nedělního oběda jsme strávili společně s rodinami z AlFi - Raná péče v krásném prostředí Horní Lomné v Hotelu Excelsior. Terapeuticko-relaxační pobyt se uskutečnil v rámci projektu MSK „Podporujeme hrdinství, které není vidět“. Terapeutická část byla naplněna aktivitami, které byly zaměřeny na rozvoj dovedností dětí (např. jako práce u stolečku nebo nácvik hry) a na spolupráci rodič-dítě (při překážkové dráze a společných her). Snažili jsme se poskytnout rodičům potřebné informace týkající se práce s dětmi s PAS i psychologickou podporu. Součástí této podpory byly také rodičovské skupiny a individuální konzultace, které proběhly pod vedením Mgr. Přemysl Mikoláš. K relaxaci mohly rodiny využít bazén nebo saunu v hotelu, procházky po krásném okolí i možnost jen tak si večer posedět. Děkujeme všem rodinám, jejich dětem, panu psychologovi a asistentům za skvělý pobyt. Lenka a Gabka

Celý článek

Malí turisté v březnu

AKCE > Co bude ...

V neděli 18.3. se Malí turisté vydají na výlet na Ondřejník. Přihlášky zasílejte na email nebo přes facebook AlFi.
Celý článek

Příměstský tábor 2018

AKCE > Co bude ...

I letos pořádáme příměstský tábor pro děti s PAS a jejich sourozence tentokráte na téma SUPERHRDINOVÉ. Přihlášky zasílejte na info@alfi-ostrava.cz
Celý článek

Rodičovské setkání v lednu

AKCE > Co bylo ...

I v novém roce se uskutečnilo rodičovské setkání, které se těšilo velkému zájmu. Rodiče měli možnost si u kávy popovídat a děti si mezitím hrály v tělocvičně. Těšíme se na příští setkání, které se bude konat v neděli 25.2. opět ve Studiu Like.

Celý článek

Rodičovské setkání i v roce 2018

AKCE > Co bude ...

Také letos nabízíme rodičům dětí s PAS možnost setkávat se, společně si popovídat o svých starostech a také radostech, zatímco jejich dětem je poskytnut prostor k aktivnímu trávení času a setkání se svými vrstevníky

Celý článek

Návštěva adventního Krakowa

AKCE > Co bylo ...

V sobotu 9. 12. jsme vyrazili do Krakowa na vánoční trhy. A přestože jsme vymrzli, Krakow byl moc hezký. 
Akce byla realizována v rámci projektu MSK “Podporujeme hrdinství, které není vidět”. 
Přejeme všem krásný adventní čas.

Celý článek

Adventní rodičovské setkání

AKCE > Co bylo ...

V neděli 26. listopadu se konalo poslední letošní neformální setkání rodičů. Toto setkání se neslo ve vánočním duchu - pro rodiče i děti byla připravena vánoční dílna, kde se pod vedením lektorky vyráběly (nejen) vánoční dekorace. Všichni jsme si setkání užili a přejeme krásné adventní dny. Těšíme se na další setkání opět v lednu.
Akce byla realizována v rámci projektu MSK "Podporujeme hrdinství, které není vidět".

Celý článek

Týden rané péče

AKCE > Co bylo ...

V rámci týdne rané péče, který probíhal od 6. do 12. 11., jsme navštívily VOŠ sociální v Ostravě - Mariánských Horách, kde jsme informovaly studenty obecně o rané péči,  o metodách práce v rámci této sociální služby a o AlFi Rané péči. 

Celý článek

Rodičovské setkání v řijnu

AKCE > Co bylo ...

V neděli 29.10. se opět po měsíci konalo neformální rodičovské setkání, které se těšilo velkému zájmu rodičů. Jelikož nám počasí nedovolilo jít ven, odpoledne jsme strávili s dětmi v tělocvičně. Věříme, že si všichni - děti i rodiče - odpoledne užili a těšíme se při dalším a posledním setkání v tomto roce 26.11.

Celý článek

Pobyt AlFi rané péče v Jeseníku

AKCE > Co bylo ...

Od čtvrtka 5. října do neděle 8. října jsme strávili společně s rodinami v rané péči AlFi v krásném prostředí lázní Jeseník v hotelu Slunný dvůr. Terapeuticko-relaxační pobyt se uskutečnil v rámci projektu MSK „Podporujeme hrdinství, které není vidět“ a máme za to, že se povedl. Terapeutická část byla naplněna aktivitami, které byly zaměřeny na rozvoj dovedností dětí, na spolupráci rodič-dítě, snažili jsme se poskytnout rodičům potřebné informace týkající se práce s dětmi s PAS i psychologickou podporu. Součástí této podpory byly také rodičovské skupiny a individuální konzultace, které proběhly pod vedením Mgr. Tomáše Šobáně K relaxaci mohly rodiny využít útulný wellness hotelu , procházky po krásném okolí (počasí nám vcelku přálo) i možnost jen tak si večer posedět. Shrnutí: prostředí bylo krásné, nálada byla výborná, rodiče, pan psycholog, asistenti i personál hotelu byli skvělí a děti byly jako vždy naprosto úžasné 

Celý článek

Rodičovské setkání v září

AKCE > Co bylo ...

V neděli 23.9. odpoledne se po prázdninách opět konalo rodičovské setkání. Rodiče si mohli popovídat, dát si kávu a buchtu. Děti si mezitím užily plno zábavy na dětském hřišti. Těšíme se na všechny na příštím setkání které se uskuteční 29.10.

Celý článek

Pobyt svépomocné skupiny

AKCE > Co bylo ...

V rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“ Moravskoslezského kraje jsme uspořádali relaxační pobyt pro rodiny s dětmi s PAS v krásném prostředí Bílé. Volné chvíle mohly rodiny využít k procházkám po okolí nebo navštívit hotelové wellness. Během víkendu měli rodiče možnost zúčastnit se rodičovských skupin pod vedením pana Mgr. Peška. V této době byl pro děti připraven program, který se skládal z procházek, návštěvy dětského hřiště a dětského lanového centra, koupání v bazénu nebo výtvarných činností. Večer mnozí z rodičů využili možnosti společně posedět, popovídat si a zasmát se. Věříme, že se pobyt všem líbil a budeme se těšit na další společné shledání :)

Celý článek

Příměstský tábor "Cesta kolem světa" - den 5.

AKCE > Co bylo ...

Poslední den příměstského tábora jsme nevyrazili do minulosti, ale vydali jsme se do vesmíru (možná jsme tím poodhalily téma AlFi-tábora pro rok 2018 :-)?) Před velkým horkem jsme se ukryli do Planetárium Ostrava a dětem i nám dospělým se tam opravdu moc líbilo. Program byl jak poučný, tak zábavný a milý a prohlídka interaktviní expozice zaujala snad každého. Cestou tam i zpět jsme zdolávali různé překážky (lesní cesta, horké slunce, čekání a pod.), ale vše jsme zvládli a po návratu na základnu (DANCE Studio Like) jsme mohly všem dětem předat odměny a rodičům jejich děti :-) Chtěly bychom tímto poděkovat dětem, které s námi strávily na zážitky bohatých 5 dní a mnohému nás opět naučily, chtěly bychom poděkovat asistentům, bez kterých bychom takovouto akci vůbec uskutečnit nemohly a chtěly bychom poděkovat rodičům, že nám svěřili to nejcennější, co na světě mají, velice si této důvěry vážíme. A věříme, že se zase brzy uvidíme buď na některé z akcí, které pořádáme nebo za rok na 3. ročníku AlFi-tábora. Gabka a Lenka Celá akce se uskutečnila díky finanční podpoře Stautárního města Ostrava, Ing. A.Babiše, odměny pro děti poskytli DPO, Česká spořitelna, Městská policie Ostrava a také naši asistenti. Děkujeme.

Celý článek

Příměstský tábor "Cesta kolem světa" - den 3.

AKCE > Co bylo ...

Kravaře se nám líbily (až na tu jejich délku :-)). V AQUAPARK KRAVAŘE jsme se osvěžili a zařádili si. Bohužel jsme s sebou nebrali foťák, takže odtud jen pár fotek, ale atmosféra z nich je víc než patrná . Ti kteří nebyli s námi v bazénu, si vyzkoušeli Adventure golf. Nezapomněli jsme ani na relax na hřišti a pak jsme se vydali za poznáním - do minulosti. Navštívili jsme Zámek Kravaře. Expozice byly moc hezké a všechny děti si našly něco, co je zaujalo. Musíme ocenit velkou ochotu jak personálu aquaparku tak obou paní průvodkyň v zámku. A poté, co děti našly poklad a doplnily sbírku svých peříček do náhrdelníku, jsme se vydali na cestu do Ostravy, kde zůstaneme i následující dva dny.

Celý článek

Příměstský tábor "Cesta kolem světa" - den 4.

AKCE > Co bylo ...

Dnes jsme navštívili Hornické muzeum na Landeku. Po zfárání dolů jsme se prošli šachtou, zkusili zhasnout a být v úplné tmě, viděli jak se těžilo uhlí a sami jsme si zkusili projít cestičkami, kterými se horníci museli prodírat. Po nabitém dopoledni jsme se přesunuli na oběd - špenátové noky, po kterých jsme byli silní jako Pepek námořník :). Poté jsme se vydali zpět do Dance studia Like, kde jsme si odpočinuli, dodělávali táborové deníky, hledali poklad a dostávali peříčka!

Celý článek

Příměstský tábor "Cesta kolem světa" - den 1.

AKCE > Co bylo ...

První den tábora jsme vycestovali do dávné minulosti období druhohor. Dinosauři přestože se tvářili hrozivě naše děti rozhodně nezastrašili :-) Během poznávní minulosti jsme nezapomněli ani na překonávání vlastních překážek, kamarádění, pomáhání si a sdílení společných zážitků. Po návratu si všichni vytvořili trička s dinosauří tématikou. Každý cestovatel dnes získal první peříčko svého idiánského náhrdelníku. Nezapomněli jsme ani na vyplnění poznámek do cestovatelského zápisníku. Počasí se nakonec ukázalo jako víc než teplé, takže jsme závěrem dne byli všichni dost unavení. Věříme ale, že děti přes noc naberou síly a doufáme, že stejně na tom budou naši asistenti :-D Děkujeme FBC Ostrava, kteří nám poskytli autobus na cestu do pravěku a zpět. Akce je podpořena z rozpočtu Statutárního města Ostrava.

Celý článek

Příměstský tábor "Cesta kolem světa" - den 2.

AKCE > Co bylo ...

Dnes jsme se vydali do Háje ve Slezku, kde jsme strávili krásný a na aktivity bohatý den, který pro nás nachystali For Help - Autismus z.s. a skvělá Mirka Biegunová - DĚKUJEME. Dopoledne děti pečovaly o koníky a za svou péči dostaly také úžasnou odměnu - svezení na koníkovi. Vyrobili jsme si lodičky a taky jsme vyzkoušeli, že jsou skutečně funkční. Po obědě a odpočinku za námi přijeli hasiči z Dolního Benešova a zajistili dětem mnoho zážitků (stříkání z hadice, prohlídku auta, jízdu na raftu). Dnešní den jsme si opět řádně užili.

Celý článek

Rodičovské setkání v červnu

AKCE > Co bylo ...

V neděli 18.6. se uskutečnilo další rodičovské setkání, tentokrát se vzděláváním pro rodiče na téma "Specifika dítěte s PAS a metody práce s dětmi s PAS". Lektorkou byla paní Mgr. Silvie Gengelová z SPC Kpt. Vajdy a pro rodiče byla její přednáška velice přínosná. Děti měly na programu procházku na hřiště, kterou celou dobu doprovázel psí kamarád Apollo :)
O dalším rodičovském setkání Vás budeme včas informovat! :)
Akce je podpořena z projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět" z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu.

Celý článek

Malí turisté na konících

AKCE > Co bylo ...

V sobotu 10. června se Malí turisté vydali i přes nepříznivé počasí na výlet za koníky do Háje ve Slezsku. Kvůli deště jsme nemohli na konících jezdit, ale i tak jsme si dopoledne ve stájích moc užili - hřebelcovali jsme koníky a poníky, nakrmili je a také jsme jim uklidili stáje. Po obědě přestalo pršet, tak jsme se vydali na procházku kolem ranče, kde jsme viděli husy, kozy a poníky, procházku jsme zakončili u rybníka. Věříme, že i přes nepřízeň počasí si výlet všichni užili!
Tímto děkujeme organizaci For Help - Autismus z.s. za připravený program :)
Akce je podpořena z rozpočtu Statutárního města Ostrava.

Celý článek

Boulder v květnu

AKCE > Co bylo ...

Díky teplému počasí můžeme naplno využívat venkovní lezeckou věž, a jak jde vidět z fotek, klukům se vážně daří!

Celý článek

Květnové rodičovské setkání

AKCE > Co bylo ...

V neděli 28. května se uskutečnilo další setkání pečujících osob. Vzhledem ke krásnému počasí jsme ponechali rodiče svému osudu a vydali jsme se s dětmi na procházku s cílem dojít na zmrzlinu. Cestou jsme ale potkali dětské hřiště, které děti i nás natolik upoutalo, že jsme zde strávili celý čas, který měli rodiče "vyměřen" pro popovídání.
Jak svůj volný čas strávili rodiče zdokumentováno nemáme, ale jak je vidět, děti byly spokojené (věříme, že rodiče taky:-))


Příští rodičovské setkání se uskuteční JIŽ 18.6.!! Tentokrát i s povídáním s odborníkem na téma "sociální podpora pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním".
Prosíme zájemce o setkání, kteří se ještě nepřihlásili,aby tak učinili, abychom mohli zajistit dostatek asistentů na hlídání dětí.
Budeme se těšit. 

Celý článek

Malí výletníci v Hradci nad Moravicí

AKCE > Co bylo ...

22.5.2017 i přes nepříznivou předpověď počasí jsme se vydali na výlet do Hradce nad Moravicí. Počasí se nakonec vydařilo a občas silnější vítr nám náladu zkazit nemohl. Nejprve jsme jeli vláčkem, což se všem dětem pochopitelně líbilo. Poté jsme se vydali směrem k zámku. Aby se cestou starší kluci nenudili, měli za úkol hledat podle fotografií místa, která jsme míjeli a zjistit o každém nějakou informaci a tu si zapsat - je potřeba říct, že kluci plnili úkoly svědomitě a tak víme, že zábradlí na mostě by bylo potřeba spravit, že poštovní úřad sdílí budovu s obchodem nebo že Červený zámek je cihlový. Na zámku jsme navštívili výstavu loveckých zbraní a mohli jsme shlédnout také zvířata, která tehdejší páni lovili. Před obědem jsme měli čas také na sportovní aktivity a pak tradá na jídlo do restaurace Sport s velmi milým personálem. Po jídle a vytrávení jsme se pomalu vydali na cestu zpět. Myslíme si, že se výlet vydařil a budeme se opět těšit na příště.
Příště 10.6. se vydáme do Háje ve Slezsku na koníky!
Akce je podpořena z rozpočtu Statutárního města Ostrava.

Celý článek

Informační kampaň k Mezinárodnímu dni porozumění autismu

AKCE > Co bylo ...

V sobotu 1. dubna se uskutečnila ve Forum Nová Karolina informační kampaň k Mezinárodnímu dni porozumění autismu. Spolu s dalšími organizacemi věnující se lidem s PAS jsme přiblížili prostřednictvím úkolů a soutěží život lidí s autismem. Děkujeme všem, kteří jakkoliv podpořili všechny děti a dospělé s PAS. 

Celý článek

Neformální rodičovské setkání v březnu

AKCE > Co bylo ...

I poslední březnovou sobotu se konalo neformální setkání. Rodiče si popovídali u kávy a děti měly připravený program, který se skládal ze sportovních a výtvarných aktivit a bojovky zaměřené na spolupráci mezi dětmi. Těšíme se na viděnou zase v dubnu :)

Celý článek

Kroužek ALFÍK

AKCE > Co bude ...

Kroužek ALFÍK startuje. Bližší informace v letáku nebo na info@alfi-ostrava.cz

Celý článek

Pobyt AlFi rané péče ve Staré Ameryce

AKCE > Co bylo ...

V termínu od 16. do 19. března jsme uspořádali terapeutický pobyt pro rodiny, o které pečujeme prostřednictvím rané péče. Pobyt proběhl v krásném prostředí hotelu Stará Ameryka v Jablunkově jako součást projektu MSK "Podporujeme hrdinství, které není vidět". Během společně strávených čtyř dnů jsme měli program pro děti zaměřený na nácvik hry, rozvoj komunikačních dovedností, psychomotorických dovedností, orientaci v prostoru a čase. Rodiče měli možnost podílet se na výše uvedených aktivitách, a velká část jejich programu byla v režii pana psychologa Mgr. Přemysla Mikoláše.
Věříme, že tyto čtyři dny byly přínosné pro všechny zúčastněné a můžeme se těšit na příště. 

Celý článek

Únorové neformální rodičovské setkání

AKCE > Co bylo ...

Poslední únorovou neděli se konalo první rodičovské setkání. Rodiče měli možnost si u kávy popovídat a děti si mezitím hrály v tělocvičně. Věříme, že všichni byli spokojeni a těšíme se na zase na viděnou poslední březnovou neděli :) Akce je podporována z projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět" z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

Celý článek

Pobyt náhradní rodinné péče

AKCE > Co bylo ...

Ve spolupráci se statutárním městem Ostrava - agendou náhradní rodinné péče proběhl o víkendu 10-11.12. v Trojanovicích pobyt pro rodiny. Během víkendu jsme vyráběli vánoční ozdoby, tašky na dárečky, baňky a také vánoční přáníčka a zpívali koledy. Chodili jsme na procházky, kde jsme plnili úkoly a vydali se i na večerní procházku, při které jsme hledali poklad. Aktivity byly prokládány muzikoterapií, u které jsme si všichni odpočinuli a zarelaxovali. Na závěr pobytu jsme si zahráli tombolu a děti si tak mohly odnést dárečky na památku. 
Víkend jsme si všichni užili a těšíme se další setkání :)

Celý článek

Pobyt AlFi rané péče na Malé Morávce

AKCE > Co bylo ...

Prodloužený víkend 7. - 9. října jsme strávili v příjemném prostředí Malé Morávky v horském hotelu Brans. Tyto tři dny byly naplněny aktivitami jak pro děti, tak i pro rodiče. Děti plnily na vycházce spolu s rodiči úkoly, zdobily si trička barvou a razítky, chodili jsme na procházky, společně jsme si hráli, odpočívali při sledování pohádky a rodiče měli mezitím prostor pro sebe.  Během pobytu se konaly rodičovské skupiny pod vedením Mgr. Přemysla Mikoláše. Věříme, že pobyt jsme si všichni užili a těšíme se shledání na dalším pobytu konaného na jaře. Akce byla podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

Celý článek

Sportovní dopoledne v Duhovém domě

AKCE > Co bylo ...

Sobotní dopoledne 22.10. jsme měli skutečně velmi aktivní. Co všechno jsme dělali? Poté, co jsme se všichni seznámili, jsme šli do tělocvičny, kde byla připravená překážková dráha, po splnění všech úkolů jsme si zahráli na indiány a kovboje, odpočinuli jsme si při hře s padákem a na konec jsme si zahráli fotbálek.
Pro děti byly nachystány krásné odměny, ale největší úspěch měl fotbalový míč, a to ten skutečný a i ten sladký. A na konec přišel i kouzelník :)


Za podporu děkujeme Statuárnímu městu Ostrava, Duhovému domu, Renému Rácovi, Nejlevnejsisport.cz, Cukrářství Aknel, panu Josef Ponczovi za kouzelnické představení.

Celý článek

Malí turisté navštívili Chotěbuz

AKCE > Co bylo ...

V neděli 25. 9. navštívlii Malí turisté Archeopark a Rybí dům v Chotěbuzi. V nově zrekonstruovaném raně sředověkém hradisku jsme si vyzkoušeli činnosti starých Slovanů jako: mletí obilí na žernovu, psaní do voskových tabulek, výrobu amuletů, lukostřelbu, viděli jsme, jak staří Slované bydleli a jak chodili oblékaní a taky jsme si zahráli na archeology.
Po obědě v Rybím domě nás čekala návštěva Obřího akvária, kde se nacházejí nádrže s rybami z našich řek a rybníků. Ryby jsme nakrmili a vydali se na nádraží plni zážitků a nových přátelství :)
Celý článek

Tábor "Cesta kolem světa" 2016

AKCE > Co bylo ...

V pondělí 15.8.  jsme "vyletěli" na 5ti denní cestu za poznáním. Po té, co děti prošly celní kontrolou a dostaly razítko do svého pasu, mohly vstoupit na území republiky AlFi a naše cestování začalo na Letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí. Během naší cesty jsme navštívili Dětský ranč v Hlučíně, Olympijský park v Ostravě, Frenštát pod Radhoštěm a U6 v Dolní oblasti Vítkovice.
Děti dostaly dárečky za své celotýdenní snažení a překonávání překážek. Věříme ale, že největší...m dárkem budou pro děti vzpomínky a hlavně noví kamarádi, které během společně stráveného týdne získaly.
Dárečky nám poskytli různí dárci: Statutární město Ostrava, městská policie Ostrava, Česká spořitelna a také dárci z řad rodičů, asistentek a asistentů a rodičů asistentek. Akci finančně podpořilo Statutární město Ostrava. Všem moc děkujeme!

Celý článek

Světový den porozumění autismu 2016

AKCE > Co bylo ...

U příležitosti Mezinárodního dne autismu proběhla 2. dubna informační kampaň ve Fórum Nová Karolina, kde se představilly organizace věňující se lidem s PAS. Návštěvníci plnili u každé organizace úkoly, které jim přiblížili život s autismem. Děkujeme všem, kteří si našli v sobotu za námi cestu a těm, kdo jakkoliv podpořili, byť jen myšlenkou, všechny děti i dospělé s PAS :)

Celý článek

Sobotní rozvojové aktivity pro děti s PAS v MŠ Špálova

AKCE > Co bylo ...

V sobotu 19.3. za finanční podpory městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz proběhla v prostorách MŠ Špálova AlFi sobota pro děti z MŠ a AlFi - rané péče. Program byl naplněn spoustou aktivit s podporou struktury a vizualizace, využili jsme velikonočního tématu a děti si vyrobily jarní dekoraci a nezapomněli jsme ani na nácviky komunikace. Rodiče měli možnost diskutovat s Mg. Lenkou Gwozdzovou na téma "Komunikace a alternativní komunikace u dětí s autismem".Už teď můžeme přislíbit, že plánujeme další setkání jak s dětmi, rodiči tak i s paní lektorkou.

Celý článek

Kroužek boulderingu v březnu

AKCE > Co bylo ...

V úterý 1.3. se konal kroužek boulderingu v Tendon blok,o.s., který prošel rekonstrukcí a mohli jsme tak naplno využít nové lezecké stěny. Dětem se prostory moc líbily a zároveň jsme přivítali nové účastníky kroužku, kterým to šlo také na výbornou. Všichni se těšíme na příští lekci!

Celý článek

Kurz "Praktické využití dotykových zařízení při práci s osobami s PAS"

AKCE > Co bylo ...

V pondělí 30.11. jsme uspořádali další kurz Praktického využití dotykových zařízení při práci s osobami s PAS a osobami s narušenou komunikační schopností. Celý kurz byl veden skvělými lektorkami i-Senu a výuka byla nejen poučná, ale také zábavná. Naučili jsme se pracovat s aplikacemi, které motivují děti ke komunikaci, pomáhají rozvíjet interakci a sebeobslužné dovednosti. Získali jsme inspiraci jak dětem přiblížit a zatraktivnit téma sociálních situací atd. Toto vzdělávání bylo podpořeno z rozpočtu statutárního města Ostrava.

Celý článek

Podzimní volnočasové rozvojové aktivity

AKCE > Co bylo ...

Za finanční podpory statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje se uskutečnily ve spolupráci s MŠ Čs. Exillu sobotní rozvojové aktivity pro děti s PAS. Děti si ráno přebraly asistentky a všichni společně prošli programem, který zahrnoval individuální práce na rozvoj jemné motoriky, společné nácviky her, společné cvičení, poobědovou procházku na Myslivnu, kde si dětmi samy s pomocí asistentek zakoupily občerstvení, a po velké procházce jsme se autobusem navrátili zpět do MŠ. Den jsme si, jako vždy, všichni velmi užili :)

Celý článek

Listopadový kroužek boulderu

AKCE > Co bylo ...

Ve středu 18.11. proběhl listopadový kroužek boulderingu. Kluci se těšili jak na stěnu, tak i na své kamarády. Všichni si to užili a těší se zase na další lezení.  
Tato aktivita je podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Celý článek

Lekce č. 2 in-line bruslení

AKCE > Co bylo ...

Přestože předpověď počasí na neděli nebyla příznivá, naše rozhodnutí naučit se bruslit nemohla zviklat. 
Útočiště nám poskytlo Trojhalí Karolina, kde si děti mohly upevnit své minulý týden nabyté dovednosti a dále je rozšířit.

Celý článek

3. a poslední (letošní) lekce in-line bruslení

AKCE > Co bylo ...

Poslední zářijovou neděli proběhlo poslední (pro letošní rok) in-line bruslení opět pod vedením Martiny Sitkové.
Děti byly tak natěšené, že při příchodu Martiny už měly všechny brusle obuté a tak i rozcvička proběhla na bruslích.

Celý článek

1. lekce in-line bruslení

AKCE > Co bylo ...

Dnes dopoledne jsme se sešli na Prokešově náměstí, abychom uspořádali 1. lekci in-line bruslení pro děti s PAS a jejich sourozence. Po seznámení s asistenty a rozloučení s rodiči jsme se přesunuli na parkoviště MMO u Komenského sadů.

Celý článek

Srpnové sobotní rozvojové aktivity pro děti s PAS

AKCE > Co bylo ...

Poslední prázdninovou sobotu jsme uskutečnili další Rozvojové aktivity pro děti s PAS a to opět ve spolupráci s MŠ Čs. Exilu. 
Hlavní náplní tohoto dne byly mimo jiné skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností, rozvoj specifických dovedností dětí a nácvik jízdy autobusem. 

Celý článek

Školáci jdou do ZOO

AKCE > Co bylo ...

Dnes jsme si užili krásný den v ZOO Ostrava, Spokojené byly jak děti, tak maminy, které si mohly v klidu popovídat. Děkujeme asistentům za jejich pomoc.
Tato aktivita je podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Celý článek

Na táboře C)T)A) v Maxově

AKCE > Co bylo ...

Na začátku srpna se zúčastnila Gabka Mariánková tábora pořádaného Centrum Terapie Autismu v Maxově v Jizerských horách, jako asistent u 12ti letého chlapce s PAS. Byl to úžasně přínosný týden - spousta zkušeností, spolupráce se skvělými lidmi a hlavně práce s báječnými dětmi, které zvládnou víc, než se myslí a které si užily tábor, tak jako spousta jejich zdravých vrstevníků na běžných táborech. Příští rok znova :)
Celý článek

Školáci jdou do ZOO

AKCE > Co bylo ...

Pokud ještě nemáte ještě program na tuto sobotu 23.8.2015, tak pojďte s námi do ZOO Ostrava. Podíváme se na zvířátka, půjdeme na prolezačky a rodiče si mohou popovídat :) Přijďte si užít pěknou sobotu - sraz v 10 hodin před hlavní bránou do ZOO.
Tato aktivita je podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Celý článek

Prázdninový boulder

AKCE > Co bylo ...

Díky vysokým letním teplotám se prázdninový kroužek boulderingu uskutečnil ve vnitřních prostorách Tendon Blok Centra. Stěna a chyty byly totiž moc horké a my měli celý vnitřek pro sebe. Všichni jsme si to moc užili a těšíme na další zdolávání překážek :)

Tato aktivita je podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Celý článek

Účast na táboře Centra Terapie Autismu

AKCE > Co bylo ...

V minulém týdnu se zúčastnila Lenka Šimůnková tábora ve Střelských Hošticích pořádaným Centrum Terapie Autismu. Jako asistentka během aktivitami nabitého týden nasbírala mnoho cenných zkušeností, za které všem děkuje. V termínu od 1. do 8. srpna jí následuje kolegyně Gabriela Mariánková, která se jako asistent bude účastnit tábora v Maxově.
Celý článek

Kroužek boulderingu

AKCE > Co bylo ...

Ve středu 17. června proběhl opět kroužek boulderingu. Počasí nám nakonec vyšlo a kluci mohli být na stěně venku. Vítáme mezi námi nového horolezce Alexe, který byl také moc šikovný!

Tato aktivita je podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Celý článek

Setkání u kulatého stolu

AKCE > Co bylo ...

Setkání u kulatého stolu, které se konalo ve středu 17. června 2015 mělo spoustu P: bylo první, bylo příjemné, bylo plné příspěvků přítomných, bylo plodné a přínosné.

Děkujeme všem zúčastněným - tedy pečujícím osobám, zástupcům MSK, města Ostrava, SPC Ostrava i ÚP, zástupcům poskytovatelů sociálních služeb a dalších subjektů, které mají své životy nějakým způsobem spjaty s osobami s PAS.

Děkujeme za to, že nám pomohli vést DIALOG, MLUVIT o tom, co nás trápí a takto nastolit CESTU k lepším zítřkům.
Celý článek

Kulatý stůl zaměřený na téma rodin pečující o děti s PAS

AKCE > Co bylo ...

Dne 17. 6. 2015 proběhne z iniciativy MSK a také s přispěním ALFi, z.s. jedinečné setkání u kulatého stolu, zaměřeného na téma pečujících osob, orientovaného na rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS).

Celý článek

Sobotní víkendové rozvojové aktivity pro děti s PAS

AKCE > Co bylo ...

V sobotu 30.5.2015 se uskutečnily "SOBOTNÍ ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI S PAS" ve spolupráci s MŠ Čs. exilu. Během dne probíhaly skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností a komunikace pomocí her.

Celý článek

Bouldering

AKCE > Co bylo ...

Ve středu 20. května se opět uskutečnil ve spolupráci s Blok Centrum,o.s. kroužek boulderingu. Kluci dělají velké pokroky, vylezli téměř nahoru a jak jde vidět z fotek, učí se i slaňovat. Všechny nás to baví a těšíme se opět na další lezení :)

Tato aktivita je podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Celý článek

KVĚTNOVÉ SOBOTNÍ ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI S PAS

AKCE > Co bylo ...

V sobotu 30. května pořádáme sobotní aktivity pro děti s PAS ve věku 2-7 let. Akci budeme realizovat v prostorách mateřské školy Čs. exilu v době od 9 do 16:30 hodin. Náplní dne bude aktivní program pro děti a část dne bude věnována také psychorelaxaci rodičů. TĚŠÍME SE NA VÁS A VAŠE DĚTI!!!

Celý článek

Informační kampaň k Světovému dni porozumění autismu v OC Karolina

02.04.2015 AKCE > Co bylo ...

Děkujeme vám všem, kteří jste dnes mysleli na lidi s autismem. Jsme rádi, že jsme mohli svět autistů přiblížit i dalším lidem, kteří možná o této nemoci neměli dosud mnoho informací.
Celý článek

Světový den porozumění autismu

AKCE > Co bylo ...

V letošním roce se spojily ostravské organizace pomáhající lidem s autismem a u příležitosti Světového dne porozumění autismu připravily celou řadu informačních a osvětových kampaní. Přijměte, prosím, naše pozvání a pojďte s námi upozornit na problém, který nám rozhodně není lhostejný!!!.

značka: Modrá je dobrá!!!
Celý článek

Kroužek boulderingu

26.03.2015 AKCE > Co bylo ...

Ve středu 25. března 2015 ve spolupráci s Blok Centrum,o.s. proběhl již podruhé kroužek boulderingu. Kluci si to náramně užili a tentokráte vylezli, jak slibovali minule, zase o kus výše. Pro všechny to bylo příjemně strávené odpoledne a pevně věříme, že se na dalším kroužku opět potkáme.

Celý článek
Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!GIVTADRAAVAST