Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Čs. exilu 670, p.o.
Mateřská škola Čs. Exilu poskytuje předškolní vzdělávání jak dětem zdravým tak dětem se speciálními vzdělávacími potřebami – dětem s pervazivní vývojou poruchou, s opožděným vývojem, se zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu. Více na www.skolaexilu.cz


MIKASA z.s.
Cílem organizace je poskytovat sociální služby a aktivity pro děti a mladé lidi s kombinovaným postižením (středně těžkým a těžkým postižením) a poruchou autistického spektra (PAS). MIKASA,z.s. poskytuje službu denního stacionáře pro děti a mladé lidi ve věku 16 – 45 let se středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením a osoby s poruchou autistického spektra stejné věkové kategorie. Více na www.mikasa-detem.cz


ABC o.p.s.
Cílem organizace je sdružovat rodiny, které mají děti s poruchou autistického spektra a zároveň také jednotlivce a organizace, které činnost organizace vítají a podporují. Více na www.autistickedite.cz


Centrum Terapie Autismu s.r.o.
C)T)A) nabízí rodinám dětí s poruchou autistického spektra terapii dítěte a celého rodinného systému, základní diagnostiku, individuální nácviky, skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností, nácviky hry a kooperace ve dvojicích, logopedii, videotrénink pozitivních interakcí, návštěvy v rodinách, rodičovské skupiny a mnoho dalšího. Více na www.cta.cz  


Mgr. Přemysl Mikoláš
Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UM Brno, absolvoval roční psychoterapeutický kurz Pesso – Boyden psychomotorické psychoterapie s navazujícími semináři, v současné době je účastníkem psychoterapeutického výcviku v Transformační systematické terapii Satirové a výcviku v Behaviorální terapie v Polské republice.. Pracuje jako psycholog v SPC pro děti s poruchou autistického spektra /PAS/, a poruchami řeči v Ostravě Zábřehu, ZŠ Jarošova Havířov a v DDŠ Těrlicko.
Ve své praxi se zabývá mimo jiné komplexní prací s rodinami, vychovávajícími dítě s PAS, vede podpůrné skupiny pro rodiče a prarodiče, pro muže, nabízí individuální péči o zdravé sourozence. Dále vede sportovní kroužek pro děti s PAS a poskytuje canisterapii pro děti a dospívající s PAS. Více na www.premyslmikolas.eu


Tendon Blok
Občanské sdružení Blok Centrum vzniklo v roce 2008, aby se aktivně podílelo na popularizaci lezeckých sportů-boulderingu i sportovního lezení s lanem, propagaci lezení mezi mladými lidmi, dětmi, ale také dospělými, organizaci  lezeckých kroužků, horolezecké školy, místních závodů, programu Blok pro všechny atd. atd. Více na www.blokcentrum.cz


Mgr. Tomáš Šobáň 
Absolvent studia jednooborové psychologie na Katedře psychologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ukončeno v roce 1994.
Absolvování 3 roky systematického výcviku v integrované psychoterapii v rámci Ateliéru Satiterapie a další psychoterapeuticky a poradensky zaměřené kurzy (například Komunikační strategie, taktiky a techniky, Neverbální techniky - úvod do psychogymnastiky, Zakotvené prožívání - focusing, Úvod od Satiterapie, Kurz poradenské propedeutiky a jiné).
Zkušenosti: více jak dvacetiletá praxe psychologa, terapeuta, lektora a učitele. Více na: https://www.tomassoban.com/


Dobrovolnické centrum ADRA
Posláním organizace je šířit myšlenku dobrovolnictví a poskytovat pomoc osobám, které se nacházejí v nesnadné životní situaci, potřebují podporu druhých a strádají po psychosociální stránce. Jedná se o děti, seniory, umírající a osoby se zdravotním postižením, kterým zpříjemňují dobrovolníci pobyt v zařízeních poskytujících sociální a zdravotnické služby nebo v jejich domácnostech, a pomáhají tím zahánět jejich pocit osamění a izolování od okolního světa. Více na: https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/ostrava


 

Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!GIVTADRAAVAST