Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Čs. exilu 670, p.o.
Mateřská škola Čs. Exilu poskytuje předškolní vzdělávání jak dětem zdravým tak dětem se speciálními vzdělávacími potřebami – dětem s pervazivní vývojou poruchou, s opožděným vývojem, se zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu. Více na www.skolaexilu.cz


MIKASA z.s.
Cílem organizace je poskytovat sociální služby a aktivity pro děti a mladé lidi s kombinovaným postižením (středně těžkým a těžkým postižením) a poruchou autistického spektra (PAS). MIKASA,z.s. poskytuje službu denního stacionáře pro děti a mladé lidi ve věku 16 – 45 let se středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením a osoby s poruchou autistického spektra stejné věkové kategorie. Více na www.mikasa-detem.cz


ABC o.p.s.
Cílem organizace je sdružovat rodiny, které mají děti s poruchou autistického spektra a zároveň také jednotlivce a organizace, které činnost organizace vítají a podporují. Více na www.autistickedite.cz


Centrum Terapie Autismu s.r.o.
C)T)A) nabízí rodinám dětí s poruchou autistického spektra terapii dítěte a celého rodinného systému, základní diagnostiku, individuální nácviky, skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností, nácviky hry a kooperace ve dvojicích, logopedii, videotrénink pozitivních interakcí, návštěvy v rodinách, rodičovské skupiny a mnoho dalšího. Více na www.cta.cz  


Mgr. Přemysl Mikoláš
Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UM Brno, absolvoval roční psychoterapeutický kurz Pesso – Boyden psychomotorické psychoterapie s navazujícími semináři, v současné době je účastníkem psychoterapeutického výcviku v Transformační systematické terapii Satirové a výcviku v Behaviorální terapie v Polské republice.. Pracuje jako psycholog v SPC pro děti s poruchou autistického spektra /PAS/, a poruchami řeči v Ostravě Zábřehu, ZŠ Jarošova Havířov a v DDŠ Těrlicko.
Ve své praxi se zabývá mimo jiné komplexní prací s rodinami, vychovávajícími dítě s PAS, vede podpůrné skupiny pro rodiče a prarodiče, pro muže, nabízí individuální péči o zdravé sourozence. Dále vede sportovní kroužek pro děti s PAS a poskytuje canisterapii pro děti a dospívající s PAS. Více na www.premyslmikolas.eu


 


Dobrovolnické centrum ADRA
Posláním organizace je šířit myšlenku dobrovolnictví a poskytovat pomoc osobám, které se nacházejí v nesnadné životní situaci, potřebují podporu druhých a strádají po psychosociální stránce. Jedná se o děti, seniory, umírající a osoby se zdravotním postižením, kterým zpříjemňují dobrovolníci pobyt v zařízeních poskytujících sociální a zdravotnické služby nebo v jejich domácnostech, a pomáhají tím zahánět jejich pocit osamění a izolování od okolního světa. Více na: https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/ostrava


 

Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!GIVTADRAAVAST