Městský obvod Ostrava-Jih

Městský obvod Ostrava-Jih z "Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2023" podpořil  náš projekt " Podpora rodin s dětmi s autismem z Ostravy-Jihu" . Tento projekt cílí na poskytování podpory formou sociálních služeb: raná péče a odlehčovací služba  rodinám s dětmi s autismem žijícím v MOb Ostrava-Jih.


DĚKUJEME!!!

Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj, Ministerstvo pro místní rozvoj

Pořízení vybavení pro AlFi, z.s. za účelem podpory rodin s dětmi s autismem
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017239


Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných služeb pro děti s poruchou autistického spektra (raná péče a odlehčovací služby).


tento projekt je podpořen v rámci 101. Výzvy IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1.
Předmětem projektu je pořízení ekologického vozidla, pomůcek pro práci s dětmi a vybavení pro práci našich zaměstnanců. 
Projekt „Pořízení vybavení pro AlFi, z.s. za účelem podpory rodin s dětmi s autismem“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.
DĚKUJEME!!!

Statutární město Ostrava

Také v roce 2023 podpořilo Statutární město Ostrava  ze svého rozpočtu v oblasti SOCIÁLNÍ PÉČE provoz námi poskytovaných sociálních služeb v projektech AlFi-Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS_2023 a AlFi-odlehčovací služba_2023.


SMO poskytlo naší organizaci finanční podporu na realizaci projektu "Pořízení vybavení pro AlFi, z.s. za účelem podpory rodin s dětmi s autismem" formou účelové dotace z výnosu daní z hazardních her.


DĚKUJEME!!!

Spolupráce s dobrovolnickým centrem ADRA

Děkujeme všem dorbovolníkům dobrovolnického centra ADRA, kteří nám velmi pomáhají při poskytování podpory dětem s poruchou autistického spektra. Jejich darem naší organizaci je komodita, které je velmi drahá - volný čas. Velmi si vážíme času, který nám a dětem v naší péči dobrovolníci věnují. A děkujeme dobrovolnickému centru ADRA a jejich zaměstnancům za skvělou spolupráci.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj podpořil následující projekty naší organizace AlFi, z.s.:  • Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS (http://www.alfi-ostrava.cz/rana-pece/o-rane-peci/)

  • AlFi-odlehčovací služba (http://www.alfi-ostrava.cz/alfi-odlehcovaci-sluzba/)


Obě sociální služby jsou podpořeny v rámci "Programu na podporu sociálních služeb  pro rok 2023" financovaném z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.


Chod sociálních služeb byl podpořen z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2023  • "AlFi tábory 2023" - cílem projektu je realizace 1 pobytového a 1 příměstského letního tábora pro děti s PAS s různou mírou symptomatiky PAS


Projekt byl podpořen  Programem realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.


DĚKUJEME!!!

Rotary club Ostrava International

Děkujeme Rotary club Ostrava International, jehož finanční pdopora umožnila naší organizaci realizovat letní tábory a speciálně-pedagogické aktivity ve prospěch dětí s autismem. 


 

Slezskoostravský sportovní spolek

Děkujeme Slezskoostravskému sportovnímu spolku za finanční podporu. Finanční prostředky jsou využity na pravidlené aktivity dětí s autismem realizované organizací AlFi, z.s a na realizaci letních  aktivit pro děti s PAS. 

Podpora ze strany firem

Aktivity AlFi, z.s. ve prospěch dětí s autismem a jejich rodin podpořili v roce 2023:  • Vosime.cz Holding, s.r.o.

  • David RIEDICH s.r.o.

  • Elvin prodej, s.r.o.


Díky finanční podpoře výše jmenovaných dárců jsme mohli zrealizovat letní tábory, volnočasové aktivity a další terapeutické aktivity ve prospěch dětí s autismem. 


 

Spoluobčanská podpora

Děkujeme všem dárcům z řad jednotlivců - našich spoluobčanů, příznivců, kteří nás podporují ať finančí částkou nebo věcným darem. 


Vaše podpora je pro nás moc důležitá. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!GIVTADRAAVAST