Projekty realizované v roce 2020

RANÁ PÉČE PRO RODINY S DĚTMI S PAS • podpora ze strany Moravskoslezského kraje v rámci programu na podporu sociálních služeb financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

 • podpora formou účelové dotace  z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti SOCIÁLNÍ PÉČE

 • podpora formou účelové dotace z rozpočtu ÚMOb Poruba v rámci dotačního programu sociální a zdravotní péče 


DENNÍ CENTRUM AlFi PRO DĚTI S PAS A JEJICH RODINY • podpora ze strany nadačního fondu AVAST


ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI S PAS


volnočasové aktivity pro děti s PAS a jejich sourozence


- setkávání rodin dětí s PAS • podpora formou účelové dotace s rozpočtu Statutárního města Ostravy v oblasti PODPORA OSOB S HANDICAPEM


AlFi TÁBORY PRO DĚTI S PAS A JEJICH SOUROZENCE • podpora formou účelové dotace MSK z Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020, dotační titul: Podpora aktivit zaměřených na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí

 • podpora formou účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava v oblasti ZDRAVOTNICTVÍ

 • ROTARY CLUB OSTRAVA


SETKÁNÍ SVÉPOMOCNÉ SKUPINY RODIN S DĚTMI S PAS PŘI AlFi, z.s. • podpora ze strany Moravskoslezského kraje prostřednictvím projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět II."


 

Projekty realizované v roce 2019

RANÁ PÉČE PRO RODINY S DĚTMI S PAS • podpora ze strany Moravskoslezského kraje v rámci programu na podporu sociálních služeb financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

 • podpora formou účelové dotace  z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti SOCIÁLNÍ PÉČE


DENNÍ CENTRUM AlFi PRO DĚTI S PAS A JEJICH RODINY • podpora ze strany nadačního fondu AVAST


VYBAVENÍ DENNÍHO CENTRA AlFi PRO DĚTI S PAS A JEJICH RODINY • podpora ze strany Statutárního města Ostravy formou dotačního programu z výnosů daní z hazardních her

 • podpora ze strany nadačního fondu AVAST


PODPORA ROZVOJE DĚTÍ S PAS A JEJICH RODIN


- volnočasové aktivity pro děti s PAS a jejich sourozence


- setkávání rodin dětí s PAS • podpora formou účelové dotace s rozpočtu Statutárního města Ostravy v oblasti PODPORA OSOB S HANDICAPEM


AlFi - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI S PAS A JEJICH SOUROZENCE • podpora formou účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava v oblasti ZDRAVOTNICTVÍ

 • podpora ze strany soukromého dárce


MOLEKULY - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI • podpora formou účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava v oblasti VOLNÝ ČAS


SVÉPOMOCNÁ SKUPINA RODIN S DĚTMI S PAS PŘI AlFi, z.s. • podpora ze strany Moravskoslezského kraje prostřednictvím projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět II."

Moravskoslezský kraj

Projekty podpořené v roce 2018 z rozpočtu Moravskoslezského kraje: • Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS


 • Pořízení automobilu AlFi RP pro terénní sociální službuProjekty podpořené v roce 2017 z rozpočtu Moravskoslezského kraje:
 • Raná péče pro rodiny s dětmi s PASProjekty podpořené v roce 2016 z rozpočtu Moravskoslezského kraje: • Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS

 • Osvětové a destigmatizační aktivity ve prospěch dětí s PAS  a jejich rodin


Jsme zapojeni do projektu Moravskoslezského kraje "Podporujeme hrdinství, které není vidět", jehož realizace je pro období 2016-2018.
V rámci tohoto projektu proběhly v roce 2017- 2018 tyto aktivity: čtyři terapeuticko-relaxační pobyty pro rodiny z rané péče, pobyt pro svépomocnou skupinu rodin s dětmi s PAS. Současně jsou pracovníci zapojeni ve "Vzdělávacím programu pro poradce rané péče pro zvýšení kompetencí v rodinách", který je podpořen rovněž z tohoto projektu. Statutární město Ostrava

Projekty podpořené v roce 2018 z rozpočtu Statutárního města Ostrava: • AlFi - raná péče pro rodiny s dětmi s PAS 2018

 • Rozvojové aktivity pro děti s PAS 

 • AlFi - Příměstký tábor pro děti s PAS a jejich sourozence

 • Pořízení automobilu AlFi RP pro terénní sociální službu


Projekty podpořené v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ostrava: • AlFi - raná péče pro rodiny s dětmi s PAS 2017

 • Rozvojové aktivity pro děti s PAS 2017

 • AlFi - Příměstký tábor pro děti s PAS a jejich sourozence


Projekty podpořené v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ostrava: • Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS

 • Rozvojové aktivity pro děti s PAS

 • AlFi - Příměstský tábor pro děti s PAS

Nadační fond Vítkovice Steel

Pořízení interaktivního přístoje 4 image pro podporu rozvoje dětí s PAS.

Nadační fond Residomo

FBC ČPP Bystroň Group Ostrava

Dopravní podnik města Ostravy

Česká pošta

Dance studio Like

Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!GIVTADRAAVAST