O rané péči

Raná péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách definována ve znění § 54, odst.1) následujícím textem: „Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby“.
Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb. poskytována bezplatně. Fakultativní služby (jsou-li poskytovány) jsou zpoplatněny dle platného ceníku.

AlFi - Raná péče je sociální služba, která je poskytována rodinám pečujícím o dítě/děti ve věku 2 – 7 let s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) nebo s důvodným podezřením na tuto diagnózu. 

Naším cílem je pomáhat dětem s PAS a jejich rodinám ve zvládání jejich nelehké životní situace. Dětství je zásadním obdobím pro budoucí život člověka ve všech směrech a proto je potřeba v případě, kdy se zjistí, že se vývoj dítěte odchyluje od normy, zahájit co nejdříve kroky, které povedou ke zmírnění postižení. Mozek je právě v období dětství nejlépe vybaven k vytváření nových nervových spojení, a proto čím dříve se začne s dítětem pracovat, tím větší je šance na zmírnění důsledků jeho životního hendikepu.

Raná péče je službou, jejímž mottem je „RODINA“. Fungující rodina je pro vývoj jakéhokoli dítěte tím nejdůležitějším. Proto je cílem této služby provázet a podporovat rodiny dětí s PAS, které se v důsledku diagnózy autismus dostávají do mnoha nezáviděníhodných situací. Řeší nejen problém samotného postižení dítěte, ale také postupnou společenskou izolaci. Vytváření vhodných podmínek pro integraci dětí s PAS a jejich rodiny do společnosti je tedy dalším z cílů služby rané péče AlFi. 


Terénní služba: v pracovních dnech od 8:30 do 17:30 hodin, na základě předchozí domluvy s uživatelem


Ambulantní služba: na základě předchozí domluvy v prostorách centra organizace Brandlova 1267/6, Ostrava 702 00


Celková kapacita služby: 52 rodin.


Cílová skupina: Rodiny s dětmi s PAS nebo podezřením na PAS ve věku 2-7 let , především rodiny žijící na území města Ostravy. Služba může být poskytována také rodinám žijícím na území v okruhu 15 km od hranice města Ostravy.

Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!GIVTADRAAVAST